• Antwerpen is vlijtiger dan God

  thomas-decreus-8

  Het staat duidelijk in de Bijbel, zelfs God moest even uitblazen van al zijn scheppingswerk: ‘En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.’ (Genesis 2:3)

  lees het volledige stuk op: De Standaard

 • Rutger Bregman

   Waarom arme mensen domme dingen doen

  Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting gebaseerd: dat armen het beste zichzelf aan de haren uit het moeras kunnen trekken. Een baanbrekende theorie over de gevolgen van geldgebrek voor je denkvermogen laat zien dat dat niet klopt.

  lees het volledige stuk op: decorrespondent.nl