De controledokter

Wat een geweldig land zijn wij toch, de muze aan de Noordzee voor vele stand up comedy artiesten. Het natuurlijke kweekhormoon voor fantastische toogmoppen. Absurdistan in het kwadraat, iets waar zelfs Kafka kop noch staart aan krijgt. Want wij hebben in ons mooie landje een beroep waarvoor mensen de Eed van Hippocrates moeten afleggen. Jawel meneer en mevrouw doktoor moeten het volgende zweren, alvorens ze u mogen diagnosteren van allerlei aandoeningen!

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.

Ik zal mijn patiënten correct informeren.

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.

Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Mooi he. Zoveel ideologie in één litanie. Meneer en mevrouw Doktoor, dan zijn mensen die enkel het beste voor hebben met hun patiënten.

Maar nu komt het, want wij hebben ook controledokters. Die dus andere dokters moeten gaan controleren omdat ze hun job niet hebben gedaan. Omdat ze blijkbaar hun eed hebben gebroken. En straffer nog, die controledokters gaan niet kijken of de medische kennis misbruikt werd in het nadeel van de patiënt. Neen! Die gaan kijken of die patiënt wel echt ziek is. Of die niet stante pede terug aan het werk moet. Tegen het advies van zijn collega in.

Dat is een beetje als de controlepolitie die we nog kunnen uitvinden. Niet om te kijken of de boete die je kreeg onterecht is, maar wel om te proberen van je er nog enkele boetes bovenop te geven.

Top toch?! Daar valt geld aan te verdienen.

Er zijn jammer genoeg geen controlepolitici. Die na controle vaststellen dat 3/4de van de langdurig zieken het ook daadwerkelijk zijn. Geen controlepolitici die politici kunnen (aan)bevelen om toch even hun excuses te uiten aan al die mensen die verkeerdelijk over de kam der profiteurs werden geschoren.

Enkel in absurdistan kan een politieker een patiënt laten vervolgen door een dokter anders de zijne (of hare), zonder dat er een gevolg is voor één van beide dokters. Want hey, er was toch iemand fout niet waar?

Maar misschien moeten we de controle controledokter invoeren. Net zoals de controle controlepolitici en controle controlepolitie. We kunnen er misschien zelfs wat flexi-jobs van maken. Allemaal onder het mom van: “Jobs, jobs, jobs!”

*sarcasme off*

Spread the love
 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  37
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.