De keuzes van De Wever, Michel en Di Rupo

In oktober 2013 hielden begrotingsexperts Wim Moesen en Herman Matthijs de meer dan 400 genomen maatregelen van Di Rupo 1 tegen het licht. Hun verdict was simpel: “De regering-Di Rupo omschrijven als een ‘belastingregering’, zoals de oppositie voortdurend doet, klopt niet helemaal: ‘Het is de regering van de eenmalige maatregelen’, vinden beide experts.”[1]

Sociaal vlak

Di Rupo 1 heeft in 2012 heel wat maatregelen op sociaal vlak genomen. De belangrijkste veranderingen, die sinds 1 januari 2012 van kracht zijn, hadden betrekking op het vervroegd pensioen, het brugpensioen en het tijdskrediet.

Er werd met andere woorden, onder een premier van sociaal signatuur, zwaar gesneden in het sociale weefsel. Ter herinnering: dat grotendeels ten gevolge van de bankencrisis die iedereen al vergeten lijkt te zijn. Een neoliberale crisis voor alle duidelijkheid.

De regering Michel 1, en haar schaduwpremier, beslisten echter dat al die inspanningen niet verregaand genoeg waren en dus deed ze er nog een schepje bovenop. Het gevolg is een wirwar aan regelgeving waardoor niemand nog weet hoe de vork juist in de steel zit, al lijkt dat wel de gele draad doorheen deze legislatuur. Onduidelijkheid troef.

(Para)fiscaal

Onder Di Rupo 1 werden 3 grote aanpassingen ingevoerd voor wat betreft beleggen een sparen:

 1. verhoging van het tarief van de roerende voorheffing;
 2. veralgemeende aangifteplicht;
 3. een meldingsplicht door de schuldenaar van de roerende voorheffing voor bepaalde roerende inkomsten

Dit voorbeeld is belangrijk om aan te tonen dat Di Rupo veel maatregelen nam die de 1001 para(fiscale) grijze zones begonnen te tackelen. Waaronder een aangifteplicht en een meldingsplicht. Anders gezegd, maatregelen waardoor mensen zouden betalen wat ze moesten betalen.

John Crombez deed hetzelfde. De staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale en Fiscale fraude had het over de invoering van een algemene anti-misbruikbepaling in de Belgische fiscale wetgeving. Ik heb het altijd een mager beestje gevonden maar dat het werkte bewezen veel kapitaalkrachtige mensen toen ze volgende boutade in de mond namen: “Het misbruik van de anti-misbruikbepaling.”[2]

Spreiding van ettelijke miljarden

De reden dat ik deze voorbeelden heb genomen is ook heel simpel: Di Rupo 1 zorgde voor een spreiding van de lasten. Die gebeurden bij zowel de gewone man en vrouw in de straat, als de ondernemer tot de 1%. Iedereen moest bijdragen.

Di Rupo 1 heeft op deze manier voor 22 miljard euro bespaard, verlaagde de loonlasten met 4,7 miljard euro en zorgde voor een daling van de rentelasten met 1,5 miljard euro. De verhoging van de roerende voorheffing tot 25 procent leverde 361 miljoen euro op. De accijnsverhoging op tabak en alcohol respectievelijk 98 en 64 miljoen euro. Grote bedrijven en holdings moesten een belasting op de meerwaarde van hun aandelen betalen van 0,4 procent (95 miljoen euro). Een eenmalige verlaging van het tarief van de notionele interestaftrek bracht in 2013 256 miljoen euro op. De premietaks op levensverzekeringen werd verhoogt van 1,1 naar 2 procent en bracht 139,2 miljoen euro op.

Deze maatregelen greep de oppositie aan om Di Rupo 1 af te schilderen als een belasting regering. Dat diezelfde regering maatregelen nam waardoor de competitiviteit binnen zes jaar met  3,4 procent moest dalen ten opzichte van de drie buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland werd vakkundig verzwegen.

Maar het is wel opnieuw een bewijs van spreiding.

Wat Di Rupo 1 wel deed en Michel 1 niet, en vice versa

Di Rupo 1 hervormde de index maar legde geen indexsprong op. Die laatste is weliswaar een besparing voor werkgevers maar op een moment dat alles duurder wordt kiezen om de mensen hun koopkracht te laten afnemen, dat deed Di Rupo dus niet.

Hij bespaarde die 22 miljard euro terwijl hij het BTW-tarief op energie verlaagde van 21% naar 6%. Opnieuw een stijging van de koopkracht van de mensen. Dat stuk koopkracht is ondertussen gesmolten als sneeuw voor de zon. Iedereen kent de turteltaks en wat mevrouw Turtelboom ook mag beweren: “Zij kon die 6% regel ook blijven hanteren. Het enige dat ze moest doen was andere accenten leggen.” Het is dus je reinste zever om te vingerwijzen naar anderen. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

Net zoals Michel 1 er voor koos om de genomen maatregelen onder Crombez, in de strijd tegen fiscale en sociale fraude, te reduceren tot nul. Er ontstond een term om dat te maskeren: de Kaaimantaks. Tot op de dag van vandaag een lege doos en dat zal ze ook blijven. De meest optimistische schatting van Inspectie van Financiën komt op 120 miljoen euro.[3] Ter vergelijking: Na de maatregelen genomen door Crombez werd in 2012 uiteindelijk 754 miljoen euro ingeschreven in de begroting, voor 2013 ging het om 1,27 miljard. De opbrengst voor 2014 bedroeg 1,87 miljard.

Anders gezegd, deze regering haalt slechts één tiende op van wat de voorgaande wist op te halen. Allemaal gevolgen van gemaakte keuzes.

Vlaanderen mijn land

In Vlaanderen zitten dezelfde partners achter het stuur. En ook daar maakt men alle dagen keuzes. Graag geef ik er enkele mee waardoor jullie zelf kunnen beslissen of wij vandaag, ook in Vlaanderen, met een belasting regering zitten:

 • Hogere bijdrage zorgverzekering
 • doorrekening waterzuivering via factuur
 • doorrekening allerlei toeslagen (VREG, certificaten en REG ODV) via energiefactuur
 • indexsprong voor de kinderbijslag
 • vermindering woonbonus + niet-indexering bestaande contracten
 • hogere tarieven De lijn
 • hogere tarieven kinderopvang
 • hoger inschrijvingsgeld hoger onderwijs
 • hoger inschrijvingsgeld volwassen –en deeltijds kunstonderwijs
 • hogere maximumfactuur in lager –en kleuteronderwijs
 • afschaffing gratis kubieke meters water per gezinslid
 • afschaffing gratis kilowattuur per gezinslid

En de accijnzen werden verhoogd. Om een inzicht te geven over welke accijnzen het juist gaat. De prijs van een pakje sigaretten werd met 70 eurocent opgetrokken, roltabak steeg met 1.85 euro. Ons pintjes werden duurder, een fles wijn zelfs 10 cent en een fles sterke drank kost je nu 2.5 euro meer. Een volle bak diesel zou je tenslotte tussen de 2.5 en 3 euro meer kosten

Elk beleid is in essentie hetzelfde: het gaat om de keuzes die men maakt, of niet maakt natuurlijk

Een voorbeeld maakt veel duidelijk:

 • Di Rupo verhoogde, op vraag van Europa, de pensioenleeftijd niet naar 67. De regering Michel 1 deed dat wel.
 • Datzelfde Europa eist nu dat de Belgische overheid bijna 1000 miljoen euro terugvordert van 35 multinationals. Iets waar de regering Michel 1 zich tegen verzet.

Om het met de woorden van onze minister van financiën, Van Overtveldt te zeggen: “’Ik zal dan ook alles doen wat ik kan om de terugvorderingen te vermijden.” En die uitspraak is belangrijk. Want ik heb hem nog nooit zo krachtig horen spreken over maatregelen voor de gewone werkmens.

En die gewone werkmens moet zich niet laten vangen aan het opbod van getallen. De 22 miljard aan besparingen van Di Rupo of het begrotingstekort van 3.2 miljard van Michel 1. Elk beleid is immers hetzelfde georganiseerd. Het gaat over inkomsten en uitgaven en hoe je de herverdeling hiervan organiseert.  En de manier van die herverdeling bepaal je zelf als regering. Federaal of Vlaams.

Het enige dat wij, de gewone werkmensen, dus hoeven te doen is kijken naar de maatregelen die men neemt, voor wie men die neemt en hoe men de spreiding van de ontstane lasten regelt. Voor wat de regering Michel betreft is de conclusie op dit moment simpel: Ze is onevenwichtig want Jan modaal wordt het hardst getroffen. En niemand die er aan twijfelt dat het ook nu weer Jan Modaal zal zijn die de rekening van 3.2 miljard zal mogen oprapen.  Toch?

[1] http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-i-is-de-regering-van-de-eenmalige-maatregelen/article-normal-113690.html

[2] http://www.vanhavermaet.be/nieuwsbrief-artikel/misbruik-van-anti-misbruik-waar-blijven-de-stimulansen-voor-het-bedrijfsleven

[3] http://www.standaard.be/cnt/dmf20150410_01623249

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.