Gevolgen van een migratiestop. Wie geeft er oplossingen?

Oplossingen graag

Ik hoor al langer mensen roepen dat ze een migratiestop willen. Liever gisteren dan vandaag. Welnu, hieronder enkele gevolgen van een migratiestop. Wat ik van jullie vraag is simpel: “Hoe gaan jullie dat oplossen?”

Want ik ga er natuurlijk wel vanuit dat jullie daar al hebben over nagedacht.

Migratiestop gevolg 1 : geen oude dag in de zon voor jouw

Wie spreekt over een migratiestop, die heeft het over zowel immigratie als emigratie. Het eerste is komen, het tweede gaan. Een migratiestop betekent dus jullie de droom van een oude dag, ergens in de zon maar alvast niet in België, mogen opbergen. De pensioenmigrant, zoals dat dan heet, die gaat op de schop met een migratiestop.

En neen, dat betekent ook niet dat je daar dan de helft van de tijd mag verblijven ofzo. Je mag daar eens op vakantie gaan, en daar blijft het dan ook bij.

Ik denk niet dat er hier een oplossing voor bestaat. Tenzij dan vluchten ofzo. Maar zeg nu zelf, wie wil er nu een gelukszoeker zijn?

Migratiestop gevolg 2 : bedrijven zingen ”should we stay, or should we go”

Bedrijven, gaande van grote KMO’s tot heuse multinationals, maken allemaal gebruik van migratie. Ze wisselen personeel uit, en dat gaat heus niet enkel over management. Je hebt ook verschillende vormen, zoals impats en expats, of detachering. Een Nederlander die voor enkele jaren in België wil komen werken, of een Belg die het omgekeerde wil doen, helaas pindakaas. Dat zal dus niet meer lukken.

Bovendien is het zo dat de internationalisering van de economie voor arbeidsverschuivingen heeft gezorgd, wat betekent dat het ook niet enkel over eigen personeel gaat.

Wil je een stelling laten bouwen met enkel en alleen Belgen, welnu dan zal je er geen hebben. De transportsector en de bouwsector zonder migranten? Benieuwd hoeveel we nog gebouwd gaan krijgen.

Wat is jullie oplossing voor al die bedrijven?

Migratiestop gevolg 3 : je gezondheid is je eigen probleem

Dit jaar zal er niet één verpleegkundige afstuderen in Vlaanderen. Vlaanderen zoekt al jaren verplegend personeel, tot ver buiten de grenzen. Veel ziekenhuizen hebben momenteel al te weinig verpleegkundigen met de juiste kwalificatie op hun spoeddiensten of afdelingen intensieve zorg. In één op de vier klinieken die de Zorginspectie bezocht, leidt dat tot een ernstig risico voor de patiënt.

En wie de echte gevolgen van een migratiestop met eigen ogen wil zien, die moet gewoon even naar de gevolgen van de Brexit kijken. Daar is een enorme uitstroom bezig aan werkkrachten en men zit met een groot personeelstekort, onder andere in de Britse gezondheidszorg. Daar loopt het tekort op tot meer dan 50.000 verpleegsters alleen.

Wat is jullie oplossing voor onze gezondheidzorg?

Migratiestop gevolg 4 : wie zal er voor je groenten zorgen?

De groenten op uw teljoor, welnu die komen er door seizoensmigratie. Ook wel circulaire migratie genoemd. En elke maand is er wel een andere groente waar je kan van genieten.  Tenminste als we nog seizoensmigratie hebben.

Er is natuurlijk ook een alternatief. Dat jullie zonen en dochters dat werk gaan doen. Of je voor hen veel aan de arbeidsvoorwaarden gaat kunnen veranderen, dat is onzeker. Overal ter wereld zijn er immers wel seizoensmigranten, of mensen die goedkoper en langer willen werken.

Eigenlijk is het simpel, zonder seizoensmigratie geen groenten, en al zeker niet aan de prijzen zoals we die nu kennen. Als jullie je zonen en dochters er aan zetten kan het gevolg kan zijn dat we een spreekwoord moeten aanpassen: “Ik kan er amper ne petat voor mijn zout mee verdienen.”

Welke oplossing hebben jullie?

Migratiestop gevolg 5 : geef me werk, werk, werk…

Je kan opnieuw gewoon even kijken en zien wat je ziet door naar Hongarije te kijken. Dat land heeft een probleem. Het heeft namelijk een groot tekort aan arbeidskrachten. Met een werkloosheid rond de 4 procent is er al weinig ruimte op de arbeidsmarkt en intussen blijft de economie groeien met bijna 5 procent. Veel bedrijven zijn daarom op zoek naar nieuwe arbeidskrachten waardoor die krapte zich nog meer laat voelen. En daarbij komt dat veel jonge Hongaren ervoor kiezen om in West-Europa te gaan werken.

Volgens veel waarnemers zou Hongarije met deze cijfers best in het buitenland naar arbeidskrachten gaan zoeken, maar voor premier Viktor Orban is dat onbespreekbaar. Het antimigratiebeleid is de kern van zijn politiek. Daarom probeert de regering nu de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen met een verruiming van het aantal toegelaten overuren, van 250 per jaar naar 400, dat is ongeveer een werkdag extra per week. De betaling van die extra uren kan tot 3 jaar worden uitgesteld.

Is dat de toekomst die jullie wensen voor jullie kinderen? Of zouden jullie het anders aanpakken, en zo ja, hoe?

Migratiestop gevolg 6 : het BBP? Weg ermee!

Dit is wat migratie bijdraagt aan het BBP. Het is een algemeen gegeven dat migratie meer opbrengt dan dat het kost. Voor wat Nederland bijvoorbeeld betreft: In 2016 waren 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief in Nederland. Zij vervulden 514.000 banen, waarvan 275.000 uitzendbanen. Eén op de twintig banen in Nederland werd vervuld door arbeidsmigranten. Samen droegen zij ongeveer 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen, uitgedrukt in het Bruto Binnenlands Product.

Je gaat dus zorgen voor een negatieve impact op je BBP, wat betekent dat er nog maar eens een gat zal ontstaan in van alles en nog wat. Je zal dus elders geld moeten gaan zoeken.

Ik heb geen idee (jawel hoor) hoe we dat gaan opvangen. Hoe zouden jullie dat doen?

Enkele feiten over migratie

Er bestaat al lang een migratiestop

Na de oliecrisis in 1973 brak een periode van economische malaise aan, de werkloosheid nam toe en België lastte in 1974 een migratiestop in. Vanaf dan konden mensen enkel nog via familiehereniging en asiel een recht op verblijf bekomen. Voor gewone arbeiders van buiten Europa werd het haast onmogelijk om een werkvergunning te krijgen, met meer irreguliere immigratie tot gevolg.

Hoewel het migratiebeleid van de jaren zestig heel wat tekortkomingen had – migranten bleven gastarbeiders en er was geen sprake van een gerichte integratiepolitiek – valt er heel wat te zeggen voor de georganiseerde manier waarop België met migratie omging. Mensen konden voor een klein bedrag de ferry nemen tot Marseille en van daar met de trein verder naar België. Iedereen werd geregistreerd. Niemand stierf onderweg. Er was geen sprake van mensensmokkelaars.

Vandaag vertrekt het Belgische migratiebeleid nog steeds van de migratiestop uit 1974, die maakte dat asiel en gezinshereniging zowat de enige legitieme toegangspoorten tot het land werden. Slechts in specifieke gevallen en onder specifieke voorwaarden is een verblijf voor langer dan drie maanden mogelijk.

Maar zelfs daar lag de focus de voorbije regeerperiodes op een zo groot mogelijke beperking van de instroom en de vermindering van ‘onterechte’ verblijfsvergunningen. Het terugkeerbeleid past in dit plaatje en heeft vooral een ontradende functie: het aantal aanvragen naar beneden krijgen.

Migratie is er en gaat nooit meer weg

Mensen hebben zich doorheen de hele geschiedenis verplaatst en zullen dat ook in de toekomst doen. Zolang er conflicten zijn en de rijkdommen van de wereld ongelijk verdeeld zijn, gaan mensen op zoek naar een beter leven. Zolang Europa welvarend en veilig is en symbool staat voor mensenrechten en democratie zal het migranten aantrekken. Grootschalige migratie zal in de volgende jaren hoe dan ook een realiteit zijn waar we best positief mee om gaan.

Migratie: wie wil weten waarover hij/zij praat

Deze blog werd al enkele duizenden keren gelezen. Migratie in cijfers, feiten en een stuk geschiedenis. Het minste dat een discussie verdient, dat is inhoud.

Spread the love
 • 99
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  99
  Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.