Overzicht 1 jaar maatregelen Federale en Vlaamse regering: deel 2

Bent u benieuwd naar wat 1 jaar Michel 1 ons bracht. Welke maatregelen de federale regering doorvoerde, alsook dewelke ons werden opgelegd vanuit het Vlaamse niveau. Ik geef met veel plezier onderstaand overzicht, dit keer in cijfers. U mag zelf vertellen wat u er van denkt. Alvast veel plezier gewenst!