Partij Islam?

Definitie: “Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), “volk” en κρατειν (kratein), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.”

Voila, een mondvol. Bovendien één waarover nog uren kan gepalaverd worden. So let’s go!

De meesten zullen zeggen dat de twee belangrijkste elementen in een democratie de volgende zijn:

 • Algemeen kiesrecht.
 • Grondrechten, als zijnde de belangrijkste rechten van de burgers welke zijn opgenomen in de grondwet.

Volgende zaken hebben een invloed op het slagen, of mislukken, van een democratie (en hier zullen meningen al meer gaan verschillen dan van de uitleg hierboven):

 • Dat er kwalitatief werk is voor iedereen.
 • Waardoor lonen via winsten kunnen stijgen.
 • Er een sociaaleconomische gelijkheid bestaat tussen in de samenleving.
 • Mensen ook daadwerkelijk samen leven.
 • Conflicten worden opgelost door niet-gewelddadige middelen, zoals gesprekken, onderhandelingen, verkiezingen, enz.
 • Er moet tolerantie zijn, ruimte voor protest en dus voor meningen waar zelfs de regering het niet mee eens is. Die regering moet luisteren naar dat protest en er mee aan de slag gaan.
 • Burgers moeten zich verenigd hebben in diverse organisaties, in verschillende takken van de maatschappij.
 • Het is noodzakelijk dat de overheid goed functioneert, wat betekent het verlenen van goede diensten zoals goede wegen, toegankelijk onderwijs, betaalbare gezondheidszorg, enz.

En dan is er nog één zaak die van invloed is, waarover ik het wil hebben. Het slagen van een democratie kan enkel als er geen hevige conflicten zijn tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen, of mensen van verschillende godsdiensten. Zijn die er wel dan herleiden we de tolerantie terug naar nul, en in haar zog verliezen we onze democratie.

En dan nu mijn punt. Rond de partij Islam hoort volgens mij een cordon sanitaire. Sterker nog, wat mij betreft mag zij enkel bestaan als drukkingsgroep maar absoluut niet als politieke partij. Het is immers een partij die, afgaande op wat ik allemaal lees, haar focus legt bij het ondermijnen van de democratische samenleving. Het is dan ook ongehoord dat diezelfde democratische samenleving haar zal onderhouden, én de kans wil bieden om aanwezig te zijn in het politieke debat dat altijd rond het verstevigen en verder uitbouwen van die democratische waarden, die zij dus verwerpt, zou moeten plaatsvinden.

Maar omdat we vroeger nooit het lef hebben getoond, om in Vlaanderen de tegenhanger van de partij Islam de toegang te ontzeggen tot het politieke gedeelte van de democratie, zal je dat nu ook niet kunnen. Wie roept om het cordon tegen die Vlaamse partij af te schaffen, maar tegelijkertijd roept om het voor de partij Islam in te voeren, die moet maar eens voor de spiegel gaan staan.

De uitkomst bij het stemmen op één van beide partijen is altijd dezelfde. Wij verliezen. De democratie verliest. Jij verliest.

Spread the love
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  28
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.