Recht voor de raap: ‘Waarop hebben vluchtelingen recht?’

Je leest de meest onwaarschijnlijke dingen op sociale media. Erger is nog dat bepaalde politieke partijen, op hun eigen facebookpagina’s, niets doen om die desinformatie van haar stemmers recht te zetten. Ze voeden met andere woorden zelf de onwetendheid en vegroten daardoor alle dagen de angst. Wat op zich weer een voedingsbodem is voor haat. Het gevolg is dan dat de inhoud steevast uit het maatschappelijke debat verdwijnt. Met veel plezier antwoord ik dus op de volgende vraag: “Waarop heeft de vluchteling recht?” 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je ze eerst en vooral opsplitsen in twee andere vragen:

 1. Waarop heeft de vluchteling recht in afwachting van zijn eventuele erkenning als vluchteling?
 2. Waarop heeft een vluchteling recht wanneer hij officieel het statuut van vluchteling krijgt?

Laten we beginnen met de eerste vraag.

Waarop heeft de vluchteling recht in afwachting van zijn eventuele erkenning als vluchteling?

Het antwoord hierop is vrij simpel: Dringende medische hulp en huisvesting. Over beiden valt nog wel iets meer te zeggen, wat ik met veel plezier ook doe.

Wat betreft de ‘dringende medische hulp’

Wie geen middelen heeft én onmiddellijke verzorging nodig heeft na een ongeval of wegens ziekte, die heeft recht op dringende medische hulp van het OCMW. De urgentie van de medische verzorging moet bewezen worden. Het gaat hierbij uitsluitend om medische bijstand.

Wat de huisvesting betreft

Elke vluchteling heeft recht op opvang in een opvangcentrum. De opvang omvat huisvesting, maaltijden, kleding, medische, sociale, psychologische en juridische begeleiding, dagelijkse hulp en niet-kwalificerende vorming.

Na een periode van vier maanden, in een gemeenschapsstructuur, kan de vluchteling de verhuis naar een individuele woning aanvragen. Het OCMW of een NGO zorgt voor hier de nodige begeleiding.

Die opvang, in een collectieve of individuele structuur, loopt af wanneer de vluchteling een antwoord heeft op zijn vraag tot officiële erkenning als vluchteling (positief of negatief) en wanneer alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput).

Waarop heeft een vluchteling recht wanneer hij officieel het statuut van vluchteling krijgt?

Als de vluchteling officieel het statuut van vluchteling krijgt heeft hij, of zij, een verblijfsvergunning op zak en kan op die manier de zoektocht naar een baan en een woning beginnen. De vluchteling mag nog twee maanden in de onthaalstructuur blijven om die woning te vinden. Om daarin te slagen kan de vluchteling steun vragen aan een OCMW, in afwachting van een job en de opbouw van sociale zekerheidsrechten, net zoals iedereen die legaal in België verblijft en onder dezelfde voorwaarden.

Waarop heeft een vluchteling geen recht?

Graag spits ik mij toe op vier stellingen die mensen nogal rap in de mond nemen:

 1. vluchtelingen mogen hier onmiddellijk beginnen werken
 2. vluchtelingen profiteren van de sociale zekerheid
 3. de opvang van vluchtelingen kost veel
 4. we kunnen niet alle ellende van de wereld op ons nemen

Stelling 1: Vluchtelingen mogen hier onmiddellijk beginnen werken

Vluchtelingen hebben bij aankomst in België GEEN recht om hier te werken.

Enkel die vluchtelingen waarvan de verwerking van de aanvraag langer duurt dan zes maanden, kunnen een aanvraag voor een arbeidsvergunning indienen (arbeidsvergunning C) bij het Gewest. Deze vergunning C is geldig voor alle bezoldigde beroepen en heeft een hernieuwbare geldigheidsduur van twaalf maanden. De vergunning vervalt echter wanneer de gerechtigde zijn, of haar, verblijfsrecht verliest.

Met deze vergunning hebben vluchtelingen dezelfde rechten en plichten als alle andere werknemers. Zij genieten dus GEEN voorkeursbehandeling.

Stelling 2: Vluchtelingen profiteren van de sociale zekerheid

Tijdens het onderzoek van hun dossier hebben vluchtelingen enkel recht op materiële hulp: huisvesting, maaltijden en begeleiding. Ontvangen ze officieel het statuut van vluchteling, dan hebben ze recht op:

 • een verblijfsrecht in België
 • toegang tot de arbeidsmarkt
 • recht op een leefloon, net zoals iedereen die legaal in België verblijft en onder dezelfde voorwaarden

Vluchtelingen met kinderen kunnen aanspraak maken op gewaarborgde kinderbijslag. Ze hebben daarentegen nog GEEN toegang tot het verzekerings- en bijdragestelsel van de sociale zekerheid (werkloosheid, invaliditeit, ’normale’ kinderbijslag) aangezien ze tot op heden nog niet hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid.

Stelling 3: De opvang van vluchtelingen kost veel

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) krijgt elk jaar een dotatie van ongeveer 300 miljoen euro. In 2014 kwam die som overeen met 0,15 procent van de totale Belgische bestuurlijke uitgaven.

Voor alle duidelijkheid: “De opvang van een volwassen vluchteling kost 40 euro per dag in een collectief opvangcentrum en 37,77 euro per dag in een individuele woning. Deze som omvat voedsel, huisvesting en bijkomende kosten zoals het loon van de mensen die zorgen voor het onthaal. De vluchteling krijgt hooguit enkele euro’s zakgeld per dag.”

Stelling 4:  We kunnen niet alle ellende van de wereld op ons nemen

Sinds het begin van dit jaar hebben in België 7.000 personen officieel het statuut van vluchteling, of subsidiaire bescherming, gekregen. Die reden is altijd hetzelfde: “Omdat ze een groot risico zouden lopen in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.”

De realiteit is ook dat dit overeenstemt overeen met 0,06 procent van de Belgische bevolking. Op Europees niveau bedraagt dit cijfer iets meer dan 600.000 mensen, ongeveer 0,1 procent van de totale bevolking.

Niemand die trouwens vraagt om alle ellende van de wereld op ons te nemen. Maar we kunnen wel met zijn allen bekijken wat we kunnen doen, en blijven kloppen op de Europese deur voor een humane oplossing waar iedereen een deel van de oplossing wil zijn.

Afsluitend

Ikzelf stuurde deze blogpost ook naar alle democratische partijen met de vraag of ze eenzelfde oefening zouden willen doen en publiceren op hun respectievelijke websites. Want laat ons wel wezen: “Eigenlijk zou men een gemeenschappelijke communicatie kunnen doen, vanuit alle partijen, met daarin de rechten.” Gewoon om de publieke desinformatie te stoppen.

Spread the love
 • 296
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  298
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.