Stijgend ziekteverzuim is neoliberale inzet!

Gisteren titelde deredactie[1]:” Aantal werknemers dat langdurig ziek is, stijgt sneller dan ooit”. Bij de werknemers zit ruim 9 procent van de vrouwen meer dan een jaar ziek thuis. Bij de mannen geldt dat voor goed 7 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV.[2] Wat men er deze keer niet bij vertelde is het aantal werknemers dat toch ging werken terwijl men ziek was. Zo schreef jobat een tijd geleden:

Elke dag zijn meer dan 6 op 100 werknemers afwezig door ziekte, een percentage dat onafgebroken stijgt sinds 2001. Maar lang niet alle zieke werknemers blijven thuis. Uit onderzoek van Securex[3] over presenteïsme blijkt dat 71 procent van de werknemers met gezondheidsproblemen minstens één dag ziek heeft gewerkt.

Ziekteverzuim stijgt

Sinds 2002 vertoont het kortdurende ziekteverzuim in België een nagenoeg constante stijging. Waar het gemiddelde percentage in 2002 nog 2,2% bedroeg, is dit cijfer in 2012 opgeklommen naar 2,4%. Het voorbije jaar noteerden we zelfs 2,5%. Concreet betekent dit dat Belgische werknemers zich zowat een halve werkdag langer ziek melden dan tien jaar geleden. De afschaffing van de carensdag, in het kader van het eenheidsstatuut, heeft globaal echter niet geleid tot een spectaculaire toename van het kortdurend ziekteverzuim zoals eerst gevreesd. De cijfers van 2013 en 2014 lopen immers gelijk.[4]

Stijgend ziekteverzuim

De stijgende trend van het ziekteverzuim geldt in het bijzonder voor het langdurend ziekteverzuim. Het afgelopen decennium is het percentage geklommen met liefst 1,13%. In 2014 noteren we het hoogste cijfer ooit (2,62%), wat meteen betekent dat voor het eerst het langdurend ziekteverzuim hoger ligt dan het kortdurend!

Politiek én werkgevers willen ziekte laten stijgen!

Er gaat geen dag voorbij of rechts lanceert een denkpiste om mensen in de ziektezorg te duwen. Brugpensioenen, tijdskredietstelsels, arbeidsduurvermindering,… Noem maar op, allemaal zaken die de combinatie arbeid-gezin moesten vergemakkelijken, stress beperken en over de gezondheid helpen waken. Allemaal hebben ze één ding gemeen: volgens het neoliberale model moeten ze er aan geloven. Weg ermee!

Langs de andere kant zijn er ook de dagelijkse voorstellen om het ziekteverzuim aan te wakkeren. Meer overuren, meer flexibiliteit, een tweede job met een trendy naam als flexi-job,… Langer werken is de inzet, sneller ook en liefst nog op uren die de combinatie arbeid-gezien helemaal onmogelijk maken. De gezondheid van de werknemer is van ondergeschikt belang. Dat bewees UNIZO-man Van Eetvelt nog maar eens toen hij in 2010 pleitte voor het herinvoeren van de 40-uren week.[5]

Langs de andere kant gaat er ook geen dag voorbij, of diezelfde mensen lanceren ideeën om de slachtoffers, van dat georkestreerd ziekteverzuim, te bestrijden. Uitkeringen afnemen en gezondheidszorg duurder maken zijn neoliberale mantra’s bij uitstek. Het is niet voor niets dat men bij de neoliberale families voor de verkiezingen[6] al liet weten dat men zwaar zou besparen in de gezondheidszorg.[7]

gezondheidszorg besparingen

Feiten en fictie

Maggie De Block eindigde gisteren op VRT door te zeggen dat zowel werknemers als werkgevers geresponsabiliseerd moeten worden als er geen aangepast werk wordt aangeboden. Klinkt mooi al zit daar natuurlijk een zware perversiteit achter.

In je goede, gezonde, jaren zal je als werknemer – zowel mentaal als fysiek – alle dagen alles moeten geven. Als een werkgever na jaren vindt dat je hetzelfde werktempo niet langer aan kan, dan is het al te laat. Dan begint je ziekteverzuim en laat ons wel wezen, dat is en blijft in de eerste plaats het ergst voor de uitgeperste werknemer en zijn omgeving.

Het is een neoliberale visie om werknemers in hun prime uit te knijpen als de citroenen die ze zijn en nadien te verplichten om een job aan te nemen die minder gaat verdienen, onder de noemer aangepast werk. Terwijl dit probleem al jaren gekend is, en werkgevers nog steeds niet bereid zijn om 50 plussers alle kansen te geven, loert ook de vraag naar een soepeler ontslagrecht achter de hoek.

Het is dan ook absolute fictie om te verkondigen dat werkgevers geresponsabiliseerd gaan worden voor wat dan ook. Zij hebben alleen maar te winnen bij dit beleid, en werknemers net zoals onze maatschappij te verliezen.

Hoezo verliezen?

Het neoliberale model is een citroenmodel en de mensen die er in moeten meedraaien zijn de citroenen. Werkgevers willen op een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk uit hun ‘werknemers’ halen. En als ze op zijn, ze zo makkelijk mogelijk vervangen door nieuwe. Diezelfde oudere werknemers wil men dan in goedkopere jobs steken. Een keuze die men verdedigd door te stellen dat die minder zwaar zijn.

Kan er mij eens iemand vertellen wat je daar als werkende mens aan hebt?

Hoe ouder mensen worden, hoe sneller ze ziek zullen uitvallen. Hoe langer ze ook ziek zullen zijn. Het gevolg is even simpel als aantoonbaar: “De verborgen werkloosheid stijgt terwijl absenteïsme floreert.”[8] Het valt niet te ontkennen, overal ter wereld waar het neoliberalisme toppen scheert is dat realiteit. Het is zelfs eigen aan het zo geroemde Scandinavische model.

En een ondernemer zou geen ondernemer zijn als hij geen kansen zag in dat stijgend absenteïsme, dat stijgend ziekteverzuim. Het aantal langdurige zieken dat stijgt. Hoe meer dat alles stijgt, hoe zwaarder de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg onder druk zal komen te staan en hoe sneller men verder kan privatiseren. Oh sorry, liberaliseren.

Het is alsof de duivel er zelf mee gemoeid is, maar terwijl ik dit schrijf verschijnt onderstaande mail in mijn inbox. “Enough said”, denk ik dan.

zorgpremie

[1] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42133?video=1.2524536

[2] http://netto.tijd.be/loopbaan/Bijna_1_op_10_werkneemsters_langdurig_ziek.9710641-2211.art

[3] http://www.jobat.be/nl/artikels/7-op-de-10-werknemers-werken-door-bij-ziekte/

[4] http://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/nieuws/2015-02-20-ziekteverzuim-blijft-pieken

[5] http://www.nieuwsblad.be/cnt/n82r597v

[6] http://www.standaard.be/verkiezingen/rekening14/besparingen

[7] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2469271

[8] http://trends.knack.be/economie/het-scandinavische-excuus/article-opinion-221103.html

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.