Vakbonden én VBO: alles moet inderdaad bespreekbaar zijn!

Fijnstof en onze gezondheid

In januari 2014 bevestigde de factchecker op de zevende dag dat de overheid 4.1 miljard euro spendeert aan bedrijfswagens en ‘maar’ 0.9 miljard aan de lijn.[1]  Er reden bovendien nooit meer C02-uitstotende machines rond op Belgische wegen. 7.076.238 motorvoertuigen om precies te zijn. Dat is 14 procent meer auto’s dan tien jaar geleden en zelfs 30 procent meer vrachtwagens. Voor elke twee Belgen is er één auto.[2] En dat heeft zo zijn weerslag op onze gezondheid. Het fijn stof in de lucht is veruit de grootste milieuverontreiniger in Vlaanderen. Het euvel kost de Vlamingen elk jaar 79.500 gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren en is verantwoordelijk voor 70 procent van de ziektelast door milieuverontreiniging. Dat berekende het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in juni 2015.[3] Fijnstof, en dus ook de vele bedrijfswagens, schaadt met andere woorden onze gezondheid.

Daar valt dus nog wel wat te besparen voor de sociale zekerheid.

 1. Herbekijken subsidiering bedrijfswagens

Stress, burn-out en onze gezondheid

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor laat weten dat 29,3% van de Vlaamse werknemers problematisch psychisch vermoeid is. Concreet betekent dat dat bijna 675.000 mensen abnormaal lang moeten recupereren van hun arbeidsprestaties en daardoor een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen.

Consultbedrijven maken in opdracht van werkgevers rapporten om hun kostprijs te berekenen. Volgens OXALIA loopt die kost al snel op tot 7.392 euro per werknemer.[4] Mensen die langdurig ziek worden, wat veelal het gevolg is van een burn-out, vormen echter ook een ‘kostprijs’ voor onze sociale zekerheid. Hiervoor zijn werkgevers verantwoordelijk.

Ook daar valt dus nog wel wat te besparen voor onze zekerheid.

 1. Werkgevers de kosten laten dragen voor absenteïsme ten gevolge van stress en burn-out

Activering van de werkgevers: Tijdskrediet omzetten in jobs jobs jobs, voor onze gezondheid én de sociale zekerheid

Notionele miserie

Voor Wilfried Verstraete, Belg aan de top van ’s werelds grootste kredietverzekeraar, mochten in 2014 subsidies en aftrekposten onder het besparingsmes. Net als de notionele intrestaftrek. ‘Met de opbrengst kunnen we overheidsschuld afbouwen of investeren in de economie.’, was zijn uitspraak.

En er zijn er nog natuurlijk.

Lastenverlagingen en tax-shi(f)t

In de periode 1996-2013 stegen de bijdrageverminderingen die de werkgevers kregen met 290,08% en de loonsubsidies met maar liefst 1920%. Samen goed voor € 11,17 miljard of € 1015 per Belg per jaar. Elke Belg subsidieert het patronaat dus voor een bedrag van € 1605 (De Vele Vlaamse subsidies niet meegerekend).

De tax shift uit 2015 komt dan weer neer op een bijkomende lastenverschuiving van 3,7 miljard euro tussen nu en 2018. Daarin zit 2 miljard euro om de competitiviteit te verhogen en 1,7 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen. “Een tax shift om u tegen te zeggen”, zei een onderhandelaar trots. Tegen 2020 zou de taxshift oplopen tot 5 miljard euro. Met de taxshift van 2 miljard euro die al in het regeerakkoord zat, kwam dat neer op een totaalbedrag van zo’n 7 miljard euro.[5]

En dat in de hoop dat ze mensen zouden aanwerven. Maar wat doen de heren? Wel in de periode 1996-2013 stegen de uitgekeerde dividenden met een duizelingwekkende 178,15% tot € 21,64 miljard. De cadeaus worden dus systematisch omgezet in meer geld voor de aandeelhouders.

Vennootschappen met fiscale spitstechnologie

In oktober 20115 berekende PvdA dat de duizend vennootschappen, die in ons land de grootste winsten hebben opgetekend, gemiddeld 7,9 procent belastingen betalen. Dezelfde studie toont ook aan dat de gemiddelde belastingvoet van de 50 vennootschappen die de grootste kortingen genoten amper 3,3 procent bedroeg, waardoor ze een korting van 6,5 miljard euro kregen.[6]

Jobs jobs jobs

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kan er op termijn nog 800 miljoen tot 1,5 miljard euro bespaard worden op de sociale zekerheid. Dat zegt VBO-topman Pieter Timmermans in het programma “De vrije markt”.[7]

Als voorbeeld geeft Timmermans het tijdskrediet, waar nu 24 verschillende systemen bestaan. Hij vraagt zich af “of dat allemaal ten laste van de sociale zekerheid moet vallen of we zelf een stuk verantwoordelijkheid moeten nemen. En gelijk heeft hij!

Op een moment dat de combinatie arbeid-gezin steeds maar moeilijker aan het worden is, stress en burn-outs als paddenstoelen uit de grond rijzen  en er nood is aan #jobsjobsjobs moeten werkgevers verantwoordelijkheid nemen.

Het VBO moet durven stellen dat:

 • bedrijven, die weinig tot geen belastingen betalen verplicht kunnen worden om het werkregime terug te brengen tot 32 uur, met loonbehoud en extra aanwervingen.
 • bedrijven die gebruik maken van de notionele intrestaftrek, verplicht kunnen worden om via het extra verkregen kapitaal aanwenden het werkregime terug te brengen tot 32 uur, met loonbehoud en extra aanwervingen.
 • die miljarden aan lastenverlagingen kunnen worden aangewend om het werkregime terug te brengen tot 32 uur, met loonbehoud en extra aanwervingen.
 • de grote bedrijven die 700 miljoen euro zullen terugbetalen, zoals Europa ons opgedragen heeft.[8]

Het VBO moet durven stellen dat er een onevenwicht zit in al die onderdelen van de fiscale hangmat. Dat mulitnationals hun verantwoordelijkheid moeten nemen én de regering er op moet toekijken dat al dat extra geld dat zij krijgen rechtvaardig gebruikt wordt. Dat het die bedrijven helpt die het nodig hebben, en andere bedrijven dwingt om jobs te creëren, iets waar dat geld uiteindelijk ook voor bedoelt is.

En de sociale dialoog moet dan maar bepalen onder welke voorwaarden, welke bedrijven dat werkregime, met loonbehoud en extra aanwervingen, moeten implementeren. De uitkomst is de oplossing: ziektekost zal dalen en er zal meer geld terug vloeien naar onze sociale zekerheid.

 1. Het VBO moet verantwoordelijkheid nemen en haar werkgevers activeren!

Meneer Timmermans had groot gelijk toen hij zei: ”Alles moet in vraag gesteld kunnen worden.”

[1] http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/01/29/vlaanderen-investeert-vier-keer-zoveel-in-bedrijfswagen-als-in-de-lijn

[2] http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/28/recordaantal-autos-op-de-weg-en-toch-wil-n-va-bedrijfswagens-stimuleren

[3] http://www.standaard.be/cnt/dmf20150618_01737131

[4] http://www.oxalisconsult.be/sites/default/files/bijlagen/MGWbe1206N05_v01%20artikel%202012%20Tily%20Baekelandt.pdf

[5] http://www.demorgen.be/binnenland/dit-is-de-taxshift-van-de-regering-michel-b04c0d51/

[6] http://trends.knack.be/economie/bedrijven/pvda-duizend-grootste-bedrijven-betalen-7-9-procent-belastingen/article-normal-614575.html

[7] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2547167

[8] http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/2581167/2016/01/11/Europa-eist-dat-Belgie-700-miljoen-euro-terugvordert-van-multinationals.dhtml

Spread the love
 • 62
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  63
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.