#verk2018: partijprogramma Sp.a Antwerpen

Mobiliteit

Sp.a gaat voluit voor de autoluwe stad. Geen autovrij stad dus. Zonder de auto te bannen, willen ze de stad zo inrichten dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en meer met het openbaar vervoer.

Belangrijk hier is dat men pleit voor parkeerplaatsen aan de stadsrand. Met veilige parkeer- en reisvoorzieningen(P&R) waar gebruikers van het openbaar vervoer tegen een beperkt tarief kunnen (fiets)parkeren. Sp.a pleit ook voor één ticket voor parkeren én het gebruik van openbaar vervoer.

Een mooi extra is dat men pleit voor een autovrije zondag elke eerste zondag van de maand.

Wat het openbaar vervoer betreft willen ze de aanleg van tramlijnen tussen het stadscentrum en Ekeren, Schoten, Wilrijk, Kontich, Edegem, Schilde, Brasschaat en Malle nieuw leven inblazen.

Er wordt gepleit voor een regelmatige(re) overzetdienst tussen linker –en rechteroever. Ook de waterbus wil men uitbreiden met nieuwe aanlegplaatsen, zoals in Hoboken. Ter ontlasting van de A12 en de Frans Tijsmanstunnel wil men een waterbus in het Kanaaldok laten varen, als verbinding met Berendrecht en Zandvliet én met haltes in de haven.

Wat fietsers betreft wil men werk maken van fietspaden die twee meter breed zijn.

Op het gebied van stedelijke infrastructuur wil Sp.a inzetten op personenvervoer via het spoor. Zo denkt men aan een gewestelijk expresnet met een capaciteit tot 100.000 mensen per dag. Het aantal stoptreinen en haltes moet omhoog. Men denkt dan vooral aan het heropenen en opwaarderen van een aantal bestande stations.

Vrachtverkeer uit het Noorden wil men via de Liefkenshoektunnel laten gaan.

Sp.a wil een tram-, fiets-, en wandelbrug over de Schelde.
ze willen ook dat dat de overkapping in fasen over de volledige lengte van de Ring wordt uitgevoerd en dat in de ontwikkeling van de overkapte delen de 70-20-10 regel geldt: 70% publieke ruimte, 20% wonen en werken en 10% gemeenschapsvoorzieningen.

Wonen

Bij Sp.a willen ze dat in de stad letterlijk ruimte is om te werken en te ondernemen. Door de integratie van werkplekken, kleine bedrijvigheid, diensten en cultuur willen ze zones creëren met gemengde functies zodat werken in de stad opnieuw normaal wordt en de fysieke afstand tussen wonen en werken voor de stedeling verkleint.

Buurtbewoners zullen worden betrokken bij lokale projecten voor de heropleving van handelsstraten.

De strijd tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij zijn belangrijke punten.

Een belangrijk punt in de partijprogramma is de ondersteuning en uitbreiding van woonbegeleiding. Belangrijk omdat een groeiend aantal huurders eigenlijk niet in staat is om zelfstandig te wonen.

Men wil ook inzetten op het realiseren van een kwart sociale woningen en een kwart betaalbare woningen voor bescheiden inkomens. De helft daarvan zijn woningen met minstens drie slaapkamers.

En voor wie dat niet onmiddellijk betalen kan wil men de woningbouwcoöperatie Woonontwikkelaar oprichten, naar het voorbeeld van Zwitserse woonbouwcoöperaties. Woonontwikkelaar moet het mensen mogelijk maken om gaandeweg via woonaandelen eigendom of woonrechten te verwerven.

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Als het op veiligheid aankomt heb ik graag dat men sterke doelen vooruitschuift. Zo wil Sp.a ervoor zorgen dat er tegen 2030 geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer meer valt in Antwerpen. En Binnen zes jaar moet het aantal verkeerslachtoffers gehalveerd worden.

Vijf maatregelen springen hiervoor direct in het oog:

 1. Het STOP-principe invoeren (eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en personenwagens).
 2. Aan verkeerslichten de wachttijden voor fietsers en voetgangers beperken.
 3. Men wil werk maken van conflictvrije kruispunten. Alle nieuwe kruispunten die worden aangelegd moeten conflictvrij zijn.
 4. Ze willen kruispunten goed en leesbaar inrichten. Ook voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.
 5. Zwaar vrachtverkeer wil men weghouden van fiets- en voetgangersroutes.

Ook wil men de politie actief betrekken door hen strenger te laten optreden tegen verkeersovertredingen. Ook wil men meer op verkeerseducatie inzetten, waarbij de politie een actieve rol kan spelen.

Veiligheidsbeleid

De belangrijkste regel is deze: “We stoppen de verzelfstandiging van de Antwerpse lokale politie (met gadgets als eigen uniformen, eigen bestickering van de auto’s, eigen elitetroepen). We willen een samenwerkingsprotocol tussen lokale en federale politie met een herverdeling van de politietaken en betere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening tussen de politieniveaus. Op die manier sparen we Antwerps belastinggeld uit dat we voor lokale prioriteiten willen gebruiken.”

Men wil dat de stad met het parket vervolgingsprioriteiten afspreekt en alternatieve afhandelingsvormen voor verkeersveiligheid en overlastovertredingen ontwikkelt.

In overleg met de federale overheid streven ze naar een meer wijkgerichte, decentraal georganiseerde justitie waarbij politierechters en vrederechters ook in de wijk recht kunnen spreken. Ze wensen pilootprojecten van nabijheidsjustitie op te starten in wijken die hoog scoren op de armoede-index.

Ook de aanpak van radicalisering krijgt een apart stuk in het programma.

Lees het volledige programma hier: spa-programma-antwerpen.pdf

Spread the love
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.