#verk2018: partijprogramma Groen Antwerpen

Mobiliteit

Groen schuift vijf punten naar voor binnen mobiliteit

 1. nul ernstige verkeersslachtoffers op lange termijn. Om dat te bereiken, gaan we voor een halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers binnen de zeven jaar,
 2. jaarlijkse vermindering van de filezwaarte met tien procent,
 3. uitbouw van mobiliteitsdiensten (koeriersdiensten, shuttle services …) en deelmobiliteit (autodelen, fietsdelen, carpoolen …),
 4. een goed bereikbare stad en haven,
 5. meer verplaatsingen te voet en per fiets, meer met (water)bus en tram, minder autoverplaatsingen. Te voet, met de fiets, bus of tram, of via deelsystemen moet je overal in de stad veilig, vlot en comfortabel geraken

Maar er is meer…

Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privéwagen. In die volgorde. Deze mobiliteitshiërarchie is voor Groen het overkoepelend principe. Voetgangers en fietsers zetten de toon in Antwerpen. Investeringen in infrastructuur, zoals kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden, moeten dit duidelijk maken.

Ze willen bovendien werk maken van een stadscirculatieplan naar het voorbeeld van Gent, waar Groen kan uitpakken met mooie resultaten op het vlak van modal shift, gezondere lucht en verkeersveiligheid.

Groen is duidelijk, ze gaan voor een autoluwe stad en geven ook mee wat dat voor hen betekent. Autoluw wil zeggen dat de stad via vergunningen kan bepalen welke gemotoriseerde voertuigen wanneer toegang krijgen. Zo kunnen bewoners uiteraard parkeren in hun garage en kunnen handelaars lossen en laden binnen bepaalde tijdstippen, maar laten bezoekers hun auto elders achter en komen met vlot openbaar vervoer of met eigen fiets of deelfiets het gebied binnen. Voor minder mobiele mensen en zorgberoepen zal men, in overleg met de respectieve belangenbehartigers, oplossingen op maat uitwerken.

Men wil meer tram –en treinverbindingen en schuift hiervoor enkele concrete maatregelen naar voor:

 • het in gebruik nemen van de laatste ongebruikte metrotunnel,
 • het aanleggen van ringen van openbaar vervoer rond de stad, zoals een Singeltram, een lightrail op het Ringspoor en een lightrail of een (snel)tramverbinding via een tweede ring,
 • het aanleggen van nieuwe tramlijnen en het heropenen en bedienen van de treinstations Antwerpen-Linkeroever, Antwerpen-Dam, Antwerpen-Noorderdokken en Antwerpen-Oost.
 • de waterbus breiden we uit stroomafwaarts naar de haven, stroomopwaarts richting het Waasland en tussen het Albertkanaal in Wijnegem en de havendokken.

Belangrijk punt in het programma van Groen is de werking van het openbaar vervoer. De dienstverlening van trams en bussen kan volgens hen immers een pak beter. Opnieuw doen ze enkele concrete voorstellen:

 • optrekken van de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer van 12 km/u naar 20 km/u.
 • de stiptheid verbeteren van 47% naar 85%.
 • trams en bussen rijden voortaan regelmatig, zowel overdag als ’s nachts, zowel in de week als tijdens het weekend.
 • de frequentie verhogen van het openbaar vervoer.

Wonen

De stad moet volgens groen resoluut inzetten op meer sociale woningen in Antwerpen. Dit wil men doen we door samen te werken met sociale investeerders (bv. Inclusio) die spaargeld mobiliseren om te investeren in sociale woningen. Op middellange termijn wil Groen dat 20% van de woningen in de gehele stad sociale woningen zijn. Dit houdt een verdubbeling in van het huidige aanbod.

Groen wil investeren in gespecialiseerde wijkwerkers en woonbegeleiders die de sociale cohesie en leefkwaliteit in sociale woonwijken herstellen door actief in te spelen op nieuwe dynamieken.

Leegstand wordt aangepakt en slapende kavels worden geïnventariseerd. Bij vermoeden van leegstand gebruikt de stad alle mogelijke databases die hierover informatie kunnen opleveren (elektriciteit, water, gas). Met een verhoging van de heffing op leegstand en onbebouwde percelen wil Groen ervoor zorgen dat ze vrijkomen voor de bouw van betaalbare woningen in de stad. De stad stort de opbrengsten van de heffingen in het rollend woningfonds.

Energie, gas en water zijn minimumvoorwaarden voor een menswaardig bestaan. De stad garandeert het recht op water en energie. Er zijn geen waterafsluitingen meer in Antwerpen. De stad neemt actief stappen om energiearmoede uit de wereld te helpen. Er is ook nood aan een preventief sociaal energiebeleid. Dat betekent niet alleen energiescans, maar bijvoorbeeld ook het aanbieden van isolatie aan gezinnen met een laag inkomen en leasing van energiezuinige verwarmingstoestellen. Zij kunnen ook een beroep doen op derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in hun woning. Budgetmeters moeten vrij beschikbaar zijn, met de garantie van minimumlevering en voldoende oplaadpunten. De kosten voor de plaatsing en terugname van budgetmeters beperken we. Een sociaal tarief kan nooit hoger liggen dan de laagste energieprijs op de markt.

Veiligheid

Om de groei aan drugstrafiek tegen te gaan, wil Groen meer en betere douanecontroles. Groen ondersteunt daarom het punt in het Stroomplan dat pleit voor meer douanecontroles en afdoende scanapparatuur.

Een strenge veroordeling van grote drugsdealers is hierbij cruciaal. Ook haven- of politiepersoneel dat handen spandiensten verleent aan drugshandelaars moet streng aangepakt worden, dat is duidelijk. Een streng repressieve aanpak is hier niet ter discussie.

Groen is geen voorstander van het zonder meer toelaten van alle drugs. Maar een absoluut verbod zoals vandaag geldt, kan blijkbaar niet beletten dat steeds meer drugs openlijk circuleren in onze stad, dat deze drugs onzuiverder worden doordat ze versneden worden met chemische rommel, dat ze meer actieve stof bevatten en dus nog gevaarlijker worden. Daarom willen we mee het debat aangaan over de keuze voor een gereguleerde markt van bepaalde middelen.

Stadsontwikkeling

De bouw van steden voor mensen is goedkoop, eenvoudig, gezond en duurzaam – het is bovendien de meest evidente keuze om de uitdagingen van de 21ste eeuw van antwoord te dienen” (Jan Gehl, Deens architect)

Antwerpen groeit. Meer mensen komen in Antwerpen wonen en dat is een goede zaak, op voorwaarde dat we op een doordachte manier nieuwe woningen en nieuwe wijken bouwen, en aan slimme stadsontwikkeling doen. Groen staat voor stadsplanning op maat van de mensen. De stad is een ontmoetingsruimte, waar respect voor mensen, waardigheid, levenslust en schoonheid centraal staan.

Meer over stadsontwikkeling:

Het volledige programma van groen kan je hier terugvinden: https://www.groenantwerpen.be/programma-groen-2018

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.