De strapatsen van #Dtheo

Hoe vaak mag een politieker zich vergissen? Bewust fake nieuws verspreiden? Haat en onverdraagzaamheid zaaien? Af en toe voe ik een van de strapatsen toe aan deze blog. Die eigenlijk, in alle eerlijkheid, al veel te lang is.

Theo en het M-decreet

In onderstaande tweet beweert #Dtheo dat het M-decreet voldoende ondersteuning biedt om anderstalige jongeren bij te spijkeren qua Nederlandse taal.

Waar gaat het dan wel over? Dit staat te lezen op Onderwijs Vlaanderen

Van segregatie naar inclusie

Het M-decreet (decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) geeft aan hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen.

Inclusief onderwijs is nu de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen.

Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen.

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft dus het recht om in te schrijven in een gewone school.De leerling kan er:

 • Het gemeenschappelijk curriculum volgen (als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon onderwijs en een gemotiveerd verslag heeft)
 • Een individueel aangepast curriculum volgen (als hij een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijsheeft)

In het M-decreet is ook collegiale ondersteuningdoor leraren en paramedisch personeel uit het buitengewoon onderwijs opgenomen. Ook op andere manieren krijg je ondersteuning.

‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Vlaanderen was anno 2015 koploper in het aantal leerlingen dat school liep in het buitengewoon onderwijs. Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd en moeten dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.[2]

Het M-decreet is een eerste belangrijke stap in de vertaling van het VN-verdrag. Het wil meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen.

Concreet worden leerlingen met een beperking gescreend en toegelaten in het het gewone onderwijs als de gewone school “mits redelijke aanpassing” de leerling kan opvangen. Het M-decreet biedt richtlijnen voor het zorgbeleid die de scholen dienen te volgen .

In die richtlijnen spreekt men nergens, ik herhaal, nergens van taal als een voorwaarde.

Theo en het Oostfront

In onderstaande tweet beweert #Dtheo dat het weekblad Knack hem ‘het Oostfront met VB’ noemt. Die tweet overgiet hij nog snel met een racisme-sausje.

Als snel blijkt dat #Dtheo zich een beetje heeft, ahum, vergist. Het was niet Knack die hem ‘het Oostfront met VB’ had genoemd, dat was Hendrik Bogaert! Je weet wel, die met zijn hoofddoekenverbod. Een nieuwe tweet, een ander sausje.

Nog wat later blijkt hij fout te zijn geweest met de rechtzetting van zijn fout. Noch Knack, noch Hendrik Bogaert blijken dat gezegd te hebben.

Het enige dat #Dtheo deed was de tweets verwijderen. Van enige excuses richting Knack of Hendrik Bogaert was geen sprake.

Theo en de talenknobbel

In onderstaande suggestieve tweet stelde Theo Francken dat het misschien erbarmelijk gesteld was met het Nederlands van de Brusselse staatssecretaris.

Arbiter of tweets reageerde: ‘Wie het zich afvraagt, de nieuwe Brusselse staatssecretaris voor gelijke kansen heet Nawal Ben Hamou en

 • werkte vroeger voor de Brusselse politie
 • liep school in het Nederlandstalig onderwijs
 • is perfect tweetalig
 
Het is eerst en vooral ergerlijk dat hij de naam van Nawal Ben Hamou  niet vernoemde. Omdat ze een vrouw is? Brusselse? Een atpyische naam heeft voor uit de Vlaamse klei getrokken dochters? Suggestief doen, het is niet zo moeilijk.
 
Feiten weergeven is dat ook niet. Want wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 
 
 
Maar kom, niet getreurd, zijn kennis van het Engels is alvast veel beter.
 
Voor alle duidelijkheid, mijn Nederlands is ook niet je dat. Gelukkig pretendeer ik niet dat dit wel zo is, verwijt ik anderen dat niet en wil ik geen minister van onderwijs worden.
 
Theo en de rechterlijke macht

In onderstaande tweet haalde Theo Francken uit naar de Orde van Vlaamse balies.

 1. De huidige voorzitter is Edward Janssens. Daarvoor was het Dominique Matthys, en de laatste keer dat het een vrouw was is ondertussen twaalf jaar geleden.
 2. Niemand kon dat interview vinden.

Dus werd het hem gevraagd, waar deze tweet op gebaseerd was.Dit was zijn antwoord.

 1. Tussen 2009-2011 was Philippe Courard staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebeleid en vanaf 2011-2014 was Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
 2. Er was dus nog geen sprake van Theo Francken als staatssecretaris.
 3. Hoe zou iemand in 2011 kunnen antwoorden op teksten uit 2018?

Een mens kan zich afvragen hoe serieus we het moeten nemen als een politieker een interview uit 2011 aangrijpt als bewijs voor een rechterlijke zaak van 2018. Zonder zelfs het fatsoen te hebben om dat eerst te vermelden. In de eerste tweet schrijft hij immers alsof het hele gebeuren de dag zelf plaatsvond. Spelen met de waarheid noem ik dat. En u?

Theo en aardrijkskunde

Theo is er als de kippen bij als onderstaand bericht verschijnt. Retweeten is volgens hem de enige juiste boodschap. Al snel blijkt dat de foto helemaal niet genomen is in 2018, maar wel eind 2015 of begin 2016. Het gaat hoofdzakelijk om Roma, een bevolkingsgroep die al sinds de 14de eeuw in Europa leeft. De Roma waren ook één van de grootste slachtoffers van de moordzucht van het nazi-regime. Alleen wachten zij nog altijd op erkenning en compensatie en worden ze nog altijd overal waar ze komen vervolgd en uitgesloten. Eind 2015 bouwden ze dan maar zelf woningen op een verlaten spoorweg in Parijs. In diezelfde periode doken ook gelijkaardige kampen op in onder meer Brussel. De kampen werden telkens afgebroken door de overheid. Maar een oplossing voor de wooncrisis en de discriminatie van de Roma werd niet gevonden.

Verschillende mensen vragen aan de politicus en partij om de fout te kennen te geven. Ze recht te zetten. Alle vragen blijven evenwel onbeantwoord.

Theo en beloftes

In een suggestieve tweet vraagt de politicus of Jan De Cock’s replica van Venus van Milo door kunstschool Sint-Lukas werd/wordt aangekleed na klachten van conservatieve moslims of hun ouders.

 1. Hoort een politieker zulks een suggestieve vraag te stellen op sociale media, of zou die het beter daadwerkelijk vragen door bijvoorbeeld gewoon even te telefoneren?
 2. Iemand stelt volgende vraag op twitter aan de politieker: “Wat wil u nu eigenlijk bereiken met dit soort berichten te posten?” Een vraag die natuurlijk, opnieuw, onbeantwoord blijft. Ik vind dat getuigen van weinig respect. En u?

Er volgen tal van reacties, die op zich al voldoende argumentatie zouden moeten geven om de vraagstelling aan te passen en bijvoorbeeld te nuanceren. Niets van dat alles maar hij doet wel onderstaande belofte.

De school reageerde bij monde van de directeur, die zijn antwoord enkele malen herhaalde. Echter tot op heden, meer dan twee maanden later, heeft Theo Francken het antwoord, in al zijn eenvoud, nog niet gedeeld. Iemand suggestief, valselijk, beschuldigen om daarna te beloven het antwoord te zullen delen en het uiteindelijk niet te doen, hoe zou u dat noemen?

Theo en de LGBT-gemeenschap

Onderstaande afbeeldingen spreken boekdelen en behoeven weinig extra uitleg.

De eerste twee berichten zijn recent te noemen, de laatste twee zijn weeral tien jaar geleden. Ik zie weinig verschil tussen de vier. u wel?

De geel-zwarte draad in dit verhaal is dat de persoon Theo Francken zich voor niet één van deze berichten moet verantwoorden. Onderstaand bericht, van de voorzitter van jong Nva, volgt op het bericht van de politieker in verband met mannen en lingerie. Ook hier grijpen Francken en partij niet in.

Theo en de Vlaamse vermogens

Ook de onderstaande afbeelding behoeft weinig extra uitleg.

Ik ken maar weinig mensen die minstens één miljoen euro bezitten. Ben er vrij zeker van dat ik ze op één hand ga kunnen tellen. Aan u om zelf eens na te denken over deze uitspraak en de afweging te maken tussen waarheidsgetrouw en wereldvreemd.

Theo en narcisme

Het aantal selfies van de politieker zijn niet te tellen en bestaan er eigenlijk berichten van hem die niet eindigen met ‘gelieve dit te delen’, of ‘deel indien je akkoord bent met mij’.

Zijn volgers zijn wel te tellen en op Twitter zijn dat er momenteel 88.503. Het is niets nieuw onder de zon maar vooraleer ik de open deur intrap, opnieuw enkele feiten.

Enkele namen van volgers, met nul tweets, accounts waarop dus totaal geen activiteit te zien zal zijn:

Er zijn ook andere illustere volgers zoals:

En zo zijn er vele duizenden te vinden onder de ‘volgers’ van deze politieker. Dat is omdat ze aangekocht zijn. Ja u leest het goed, een volwassen mens, binnen een vooraanstaande functie koopt online vrienden. Hoeveel heeft u er al gekocht?

Enkele vragen

 1. Stel dat deze politieker een leerkracht was, zou je dan akkoord gaan met wat hij je kind aanleert? Dat het ok is om te spelen met de waarheid. Dat het zelfs ok is om te liegen als het je uitkomt. En dat je niet moet doen wat je beloofde, laat staan dat je uw fouten moet kunnen toegeven en verontschuldigen indien nodig.
 2. Zou jij als ouder toestaan dat je kind op eenzelfde manier als deze politieker zou antwoorden aan u? Zich zo zou gedragen? Mag uw kind liegen, spelen met de waarheid en onzin verkondigen? Moet uw kind zich nooit excuseren als het iets fout deed?

In elk dorp heb je iemand als deze politieker rondlopen. De dorpsgek die onzin verkoopt, liegt en bedriegt om interessant over te komen. Die er alles aan doet om zoveel mogelijk in de kijker te staan. En iedereen gunt die mens dat ook, het is nu eenmaal de dorpsgek en we kennen die allemaal. Maar niemand gaat zijn woorden en daden liggen verkondigen als waarheden. Niemand wil als de volgende dorpsgek versleten worden.

De hamvraag voor de volgers van deze politieker is dan ook: “Waarom doet u dat wel?”

Daarom zie je mij niet meer reageren

Iemand vroeg onlangs aan mij waarom ik niet meer reageer op berichten van Theo Francken. Het antwoord is simpel: “Er is geen inhoud meer om op te reageren.”

Iedereen zijn overtuiging, van links tot rechts of in het centrum. Dus ook ieder zijn argumenten. Ik heb, en zal, daar nooit problemen mee hebben.

Maar als het te belachelijk wordt, dan geef ik de voorkeur aan de dorpsgek. Die heeft tenminste geen verborgen agenda.

Spread the love
 • 1.4K
 • 48
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1.4K
  Gedeeld

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.