Migratie: wie wil weten waarover hij/zij praat?

Migratie

Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. Door de millennia heen zijn mensen gemigreerd en zo is de mensheid over de gehele aarde verspreid geraakt.

Iemand die migreert wordt een migrant genoemd en er zijn wel wat verschillende soorten die onder definititie van migranten vallen. Ik geef graag enkele voorbeelden:

 • emigrant – iemand die het land verlaat
 • immigrant – iemand die van buiten in het land komt
 • remigrant – een teruggekeerde emigrant
 • transmigrant – iemand die tijdelijk in het land woont
 • doorreismigrant, transitmigrant – iemand die tijdelijk in een doorreisland verblijft (land van herkomst → doorreisland → land van aankomst)
 • pensioenmigrant of rentenier, niet meer economisch actieve migrant
 • circulaire migrant, waarbij de migrant af en toe de plek bezoekt waar men vandaan kwam

Andere soorten migranten, naar oorzaak of reden van migratie, zijn:

Onvrijwillige migratie:

 • vluchteling uit vrees voor (oorlogs-)geweld, uit vrees voor zijn leven
 • displaced person, ontheemd, buiten zijn thuisland door krijgshandelingen
 • klimaatvluchteling wegens de gevolgen van klimaatverandering
 • gedeporteerde: gedwongen verplaatsing van mensen, vaak onder dwang in grote groepen naar straf-, werk- of concentratiekampen, of naar nieuwe woongebieden

Wegens werk:

 • economische migratie
 • transhumance in de Alpen: seizoensgebonden migratie van personen met hun vee tussen vaste zomer- en wintergebieden in de Alpen
 • kennismigrant, immigrant met toestemming om te werken op grond van technische of wetenschappelijke kennis

Vraag aan de tegenstanders van migratie: gaat het u dan om elke vorm van migratie, of één of enkele vormen?

Geschiedenis

Migratie is van alle tijden. Van de romeinse volksverhuizingen tot de migranten van vandaag, altijd zijn er mensen geweest wilden migreren. En altijd zijn er daar legio redenen voor geweest.

Ik was afgelopen zomer in Ierland. Momenteel keren 100 Ieren per dag hun geboorteland de rug toe. De statistieken spreken van minstens 70 miljoen Ieren die hun vaderland hebben achtergelaten. Sta daar even bij stil, dat is België bijna zeven keer volledig leeg.

Die Ierse migratie heeft verschillende oorzaken gehad. Zo was er de aardappelziekte tussen 1845 en 1850. Toen mislukte 95 procent van de aardappeloogst. Massale hongersnood was het gevolg. De bevolking bestond toen uit acht miljoen Ieren. Anderhalf miljoen van hen stierf. Een miljoen migreerde, en daarvan stierf tien à twintig procent terwijl ze de oversteek maakte naar andere landen.

Belangrijk hierbij is het besef dat de mensen die niet migreerden, en stierven, meestal gewoonweg niet de middelen hadden om te kunnen migreren. Lees: geen geld voor de oversteek.

De Ieren die naar de VS afreisden kwamen in een land terecht waar ze geen rechten kregen. Wat weinig mensen weten is dat meer dan 500.000 Ieren meevochten in de Amerikaanse burgeroorlog, omdat hen in 14 staten rechten werden beloofd als ze dat deden.

In 2008, ten gevolge van de financiële crisis, kwam de laatste migratiegolf op gang. Nu tien jaar later dus, verlaten nog steeds, op dagdagelijkse basis, honderd Ieren per dag hun land.

Enkele cijfers

Er waren in 2017 ongeveer 250 miljoen migraties op een totale populatie van 7 miljard inwoners. Omgerekend is dat amper 3%. Waarvan maar een kleine fractie naar Europa gaat. En dan meestal nog naar de landen waar er een arbeidstekort is zoals in Duitsland.

Op dit moment zijn wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en conflict. 86%, de overgrote meerderheid, wordt opgevangen in ontwikkelingslanden.

Niet in Europa dus. De zes rijkste landen ter wereld (Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) vangen slechts 9% van het totaleaantal vluchtelingen op.

86% VAN DE VLUCHTELINGEN VERBLIJFT IN ONTWIKKELINGSLANDEN.


Op basis van de Eurostat-gegevens van de laatste 10 jaar blijft het totale aantal migranten naar Europa schommelen rond de 0,8% van de bevolking, en het aantal migranten van buiten de EU rond de 0,4%. In België liggen die percentages iets hoger, maar van een tendentieel stijgende trend is geen sprake.

DE CIJFERS SPREKEN ALVAST TEGEN DAT ER ZOIETS BEZIG IS ALS EEN MIGRATIECRISIS.

Ook het aantal asielaanvragen vertoont geen zichtbare trend opwaarts, tenzij voor Europa, met name als gevolg van het Duitse “wir schaffen das”-beleid. Na de piek van 2015 zakt het percentage weer tot 0,1% van de bevolking in België. Het Europese percentage asielaanvragen halveert overigens nog eens in 2017 in vergelijking met 2016.

In 2015 registreerde België een piek van 35.476 asielaanvragen. Een verdubbeling in vergelijking met 2014. Het merendeel van de asielzoekers kwam uit gebieden waar er conflicten heersen: 21,8% van de asielzoekers komt uit Irak, 21,3% uit Syrië en 20% uit Afghanistan. Een hoog aantal maar niet ongezien. Het is nog steeds minder dan in het jaar 2000 toen de conflicten in de Balkan en instabiliteit in Oost-Europa belangrijke oorzaken waren van de migratie naar België. In 2016 viel het aantal aanvragen terug naar 18.710, meer dan een halvering ten opzichte van 2015. 57,7% van de asielzoekers kreeg in 2016 daadwerkelijk bescherming in België. Asielzoekers van wie de procedure nog loopt, worden afzonderlijk geteld, bij de asielinstroom.

Ongeveer 80% van alle Afrikaanse emigratiestromen is weliswaar internationaal, maar blijft binnen de onmiddellijke regio. Het zwaartepunt van de internationale migratie ligt ook helemaal in het Zuiden van Afrika, waar mensen naar de grote steden trekken, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika.

Volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds) bedroeg de totale kost voor vluchtelingen in 2015 0.09% van het BBP van België. Om maar een voorbeeld te geven, van onze kinderbijslag krijgen vluchtelingen slechts 0,1% van de totale som. Niet meteen een ontwrichting van de Belgische sociale zekerheid.

DE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN KOST ONS LAND 0,09% VAN HET BBP.

In 2016 immigreerden 136.000 mensen naar België. Op basis van de vorige jaren rekent men op een jaarlijkse uitstroom van 80 à 90.000 mensen. Dat kan men statistisch gezien omdat dit al enkele jaren een constante is. Het gaat hierbij om Belgen die naar het buitenland trekken of terugkeerders. Dat betekent dat er toen netto ongeveer 40 à 50.000 blijvers waren op jaarbasis. Vorig jaar hadden we ongeveer 103.000 immigranten en 90.000 emigranten. We discussiëren dus over 13.000 mensen. Vollopen doet ons land dus in ieder geval niet.

VOLLOPEN DOET ONS LAND DUS ZEKER NIET

Wat betreft de legale immigratie naar België zijn Roemenië, Frankrijk en Nederland de voornaamste landen van oorsprong in 2015, zoals al het geval was in 2014.

De legale immigratie omvat de personen die nieuw worden ingeschreven op het Belgisch grondgebied, inbegrepen de personen die een statuut van internationale bescherming genieten.

De Syriërs, de Afghanen en de Irakezen blijven de drie belangrijkste nationaliteiten van de asielaanvragen in 2016. Hun aantallen daalden echter aanzienlijk tussen 2015 en 2016.

In het algemeen zijn de asielzoekers meestal mannen. In 2016 in België waren net iets meer dan een derde van de asielzoekers vrouwen, en iets minder dan 2/3 mannen.

31% van de actieve bevolking die in 2010 (dus vóór de hervorming van de gezinshereniging) voor het eerst in het Rijksregister werden ingeschreven en aan wie een verblijfstitel om familiale redenen werd afgeleverd, waren het jaar erop (in 2011) aan het werk. Dat aandeel steeg tot 42% in 2014. 6% van hen krijgen een leefloon. In 2014 was dit nog steeds 6%.Bovendien waren 11% van de begunstigden van internationale bescherming die voor het eerst werden geregistreerd in het Rijksregister in 2010 aan het werk in 2011 tegenover 33% in 2014.

Bedenkingen

Ieder jaar gebeuren er natuurrampen. Er zijn mensen die de klimaatcrisis ontkennen, en veelal zijn dit mensen die roepen dat we met een migratiecrisis zitten. Nochtans tekenden wij met België het klimaatpact niet. Net zoals bijvoorbeeld de VS dat niet deed. Dat zijn dus mensen die een deel van het probleem ontkennen, of toch niet willen oplossen, en dus eigenlijk verantwoordelijk zijn voor wat zij zelf als een groot probleem aanzien.

We zijn bang. Want, zo wordt ons verteld: de wereld staat in brand. En voor wie door een aanslag, een overval of een bombardement wordt geraakt, is dat natuurlijk ook zo. De werkelijkheid is echter dat onze wereld, Europa en België incluis, een heel stuk minder gewelddadig is dan 25 jaar geleden.

In de afgelopen 15 jaar, van de aanslagen op elf september 2001 in New York tot en met de aanslagen in Brussel, stierven in de EU 577 mensen door terroristisch geweld. In periode 1985 tot 2000, dus uit de 15 jaar die daaraan vooraf gingen, vermoordden terroristen in Europa 2.120 mensen. En dat waren dan de jaren die we ons herinneren als de saaie jaren ’80 en de optimistische jaren ’90. Het is een gewaagde vergelijking. Terwijl sinds 2001 577 Europeanen stierven door terrorisme, vielen rond de 450.000 doden in het verkeer.

In het jaarrapport dat het Heidelberger instituut voor internationaal conflictonderzoek (HIIK) sprak men in 2017 van 18 oorlogen wereldwijd. De onderzoekers signaleerden in totaal 402 conflictgebieden in de wereld, waarvan in 226 gevallen geweld is gebruikt.

Dat oorlogen en conflictgebieden zorgen voor migratie is een vaststaand feit. En toch zijn het de migratietegenstanders die de aan –en verkoop van oorlogswapens blijven steunen. Die dikwijls oorlogen starten, met welke reden dan ook.

Afsluitend

Ik vind het onwaarschijnlijk dat ik er in slaag om enkele feiten neer te schrijven, maar dat onze politici er niet in slagen om hierover, op een deftige manier te discussiëren. Laat staan te communiceren.

Dankzij onze politici ga ik nu ook een resem nonsens moeten lezen gaande van linkse media tot God weet welke eenheidsworst.

En waar ik nog het meest van verschoten ben is hoe mensen zich laten misbruiken.

 • Deze regering is niet gevallen over de armoedecijfers in ons land.
 • Deze regering is niet gevallen over het toenemende aantal langdurige zieken. Integendeel, zij deed de langdurig zieken verder inleveren.
 • Deze regering is niet gevallen over de peperdure taksen op brandstof en elektriciteit. Neen, ze verhoogde die taksen nog.
 • Deze regering is niet gevallen over de graaipolitiek en de zelfbediening.
 • Deze regering is niet gevallen over het feit dat ons land geen enkele klimaatdoelstelling haalt. We hebben nochtans vier ministers van klimaat.

Deze regering is gevallen omdat een politieke partij eerst alles mee goedkeurde. Zelfs de meest extreemrechtse partij heeft geen noemenswaardige tussenkomsten gedaan om hun grieven kenbaar te maken.

Allebei hebben ze wel leugens gepubliceerd, en worden die leugens nu verdedigd door aanhangers.

Neen sorry. Ik begrijp dat niet. Ik wil daar ook geen begrip voor opbrengen. Leugenaars zijn leugenaars en diegenen die ze verdedigen zijn al even fout.

Het enige dat nu nog rest is wachten op wat komen gaat. En ondertussen…

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.