#verk2018: Burcht én Zwijndrecht

1.    Wat gaat ons dat kosten ?

Iedereen zijn portemonnee is belangrijk, het leven werd er immers sinds 2008 voor iedereen duurder op. Nochtans staan wij er in Zwijndrecht en Burcht redelijk goed voor. Onze gemeente heeft een deftige spaarpot kunnen aanleggen, die men kan aanspreken als het nodig is. Het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst. Op die manier zullen wij, de inwoners, niet de gevolgen moeten dragen als er onvoorziene uitdagingen optreden.

Bovendien zijn er tal van voordelen in onze gemeente. Denk maar aan de gemeentebelasting van 2,5%.

Maar ook de tussenkomst bij het abonnement van De Lijn is een enorme troef voor vele inwoners en gezinnen. Net zoals de buitenschoolse opvang die wordt georganiseerd.

Als ik de verkiezingsprogramma’s doorneem dan vallen er enkele zaken op:

 • Groen wil de gemeentebelastingen op hetzelfde niveau houden.
 • Cdenv is alles behalve duidelijk. Ze schrijven dat ze bedrijven willen helpen om te investeren, en dat via hun belastingen. Of dat dan wil zeggen dat men minder bijpassing gaat vragen, dat schrijft men niet. Misschien moeten ze daar eens duidelijk over zijn, of moeten mensen die voor hen willen kiezen het hen gewoonweg vragen.
 • Sp.a wil de spaarpot aanspreken om de gemeentebelasting terug te laten dalen.
 • OpenVLD heeft geen standpunt, of toch niet één dat ik direct terug kan vinden.
 • N-va gaat vol voor minder inkomsten via de bedrijven. Wat sowieso betekent dat er een gat ontstaat dat via de ene of de andere manier zal moeten worden opgevuld. Als men de spaarpot aanspreekt zullen de inwoners nadien de rekening gepresenteerd krijgen. Het verhogen van de gemeentebelasting lijkt reëler. Net zoals het afbouwen van verschillende voordelen die de inwoners nu hebben.

2.    Positief of negatief beleid

Ik woon nu 18 jaar in Zwijndrecht en heb nog maar weinig negativiteit moeten ervaren. Ook in het politieke, en dat op zich is al iets om te koesteren.

Echter, sinds de vorige verkiezingen is dat iet of wat beginnen veranderen. Zo werden bijvoorbeeld facebookgroepen opgericht zoals ‘Je bent van Zwijndrecht als…” Een pagina die gemodereerd wordt (werd) door de voorzitter van jong N-va. Ik ben een actief gebruiker van sociale media, maar van zulke pagina’s blijf ik weg. De dagelijkse bagger, halve waarheden en het gestuurde negativisme doen een samenleving geen goed.

Ik ga u een voorbeeld geven, van iets dat ik zelf zag gebeuren.

Als ik uit de Statiestraat kom en richting de Neerstraat rijd zie ik hoe een wagen gekneld zit tussen tram en paal. Politie en dergelijke zijn al gearriveerd, de bestuurder zit echter nog in de wagen. Van op de stoep zie ik iemand van N-va, niet iemand die daar in de buurt werkt voor alle duidelijkheid, lustig foto’s nemen met de smartphone, zonder rekening te houden met de bestuurder. Laat staan iets te vragen aan de ordediensten.

Als ik daar nadien met mensen over sprak bleken die foto’s inzet te zijn geweest van discussie op, jawel, de facebookpagina.

Wat heeft de meerderheid gedaan?

Die hebben de afgelopen jaren gewerkt, om bijvoorbeeld dit probleem op te lossen. De tramhalte werd verlegd en het probleem is niet meer. De attente chauffeurs zullen gezien hebben dat de markering op de grond duidelijker werd aangebracht.

3.    Veiligheid

Hetzelfde kan ik schrijven over veiligheid bijvoorbeeld. Niemand die kan ontkennen dat de verkeersveiligheid aan onze scholen is verbeterd. Dat de veiligheid voor onze kinderen hierdoor is toegenomen. Dat is voor mij een heel positief punt.

Hetzelfde voor wat de statiestraat betreft. Ik vind het jammer dat men daar geen enkelrichtingstraat van heeft durven maken, maar ben wel content met de rest. Ik heb namelijk geweten dat er regelmatig mafketels met een veel te hoge snelheid door de Statiestraat scheurden. Dat daar kinderen, en volwassen, zijn aangereden. De kans dat dit nog gaat gebeuren is veel minder nu.

Een uitdaging blijft wel, wat mij betreft, het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen.

4.    Mobiliteit

Al had dat natuurlijk geen, of eigenlijk minder, een issue moeten zijn. Geen idee of u het weet, maar vanuit inwoners en meerderheid zijn stappen ondernomen om het vloke van Antwerpen door te trekken naar Burcht en Zwijndrecht. De mogelijkheid dus om een fiets, op verschillende plaatsen in de gemeente, uit het rek te halen en te vertrekken. De mogelijkheid dus om je eigen fiets niet te moeten achterlaten.

Jammer genoeg werd dit door Koen Kennis (N-va Antwerpen) tegengehouden. Om nog eens terug te komen op het positief-negatief verhaal, we hebben hier een nogal ruime N-va fractie, die hadden er gerust voor kunnen zorgen dat ’t vloke al lang in onze straten stond. Koen Kennis heeft er immers wél voor gezorgd dat de uitbreiding naar andere gemeenten en districten gebeurde.

En ook het sluipverkeer werd terug gedrongen. Ik ben jaren werkzaam geweest in de Antwerpse haven. Als ik de bedrijfsbus naar huis naam dan stonden wij zes jaar geleden alle dagen aan te schuiven van op het rondpunt te Melsele, of zelfs van er achter. Ik ben een jaar geleden veranderd van werk, maar het aanschuiven begon toen ‘nog’ maar van aan het frituur ’t Pleintje.

Met stijgende files is dat toch een realisatie om trots op te zijn.

Net zoals de gratis bus tussen Zwijndrecht en Burcht iets is om trots over te zijn. De Lijn legt lijn 87 in, maar deze rijdt maar om het uur en niet steeds aansluitend op treinen of schooluren waardoor de verbinding minder gebruikt wordt. Vandaar de inzet van de gratis bus om de frequentie van een uur naar een half uur te brengen. Daarbovenop maakt de gratis bus een grotere lus en bedient ze dus ook tot nu toe niet bediende wijken en straten.

Positief is, opnieuw, geweest dat onze gemeente zonder poeha een oplossing heeft gezocht, en gevonden, voor het probleem. En dat ze hiermee een zoveelste bewijs leverde dat het appeltje voor de dorst heel belangrijk is.

5.    Asterix en Obelix

Wat onze gemeente heeft gepresteerd tegenover de Oosterweelverbinding mag een heus huzarenstukje genoemd worden. Met vereende krachten trouwens. Groen en Cdenv, samen met elkaar, hebben gestreden voor de gezondheid van haar inwoners. Zij zegden niet enkel NEEN, aan de plannen van Oosterweel.

Zij gaven alternatieven. Opnieuw een voorbeeld van hoe je op een positieve manier aan politiek kan doen. We mogen groen en Cdenv gerust Asterix en Obelix noemen in dit verhaal, want ze kregen de Romeinen op de knieën. Een geluidsreductie van 10 decibel (wat een vermindering inhoudt met de helft) werd afgedwongen en op papier gezet. Deze garantie is heel solide gezien de Vlaamse overheid er zich toe verbindt deze daling te blijven handhaven en dit door middel van herhalende metingen in de toekomst.

En het is niet enkel de overwinning die het verhaal zo mooi maakt. Maar u en ik, wij dus, de inwoners van Zwijndrecht en Burcht hebben inspraak gekregen. Wij hebben mogen stemmen. Bovendien hebben wij een vast infopunt gekregen.

Informeren en betrekken van je burgers, er kunnen er veel een puntje aan zuigen.

6.    Luisteren naar haar inwoners

De eerste oefening qua mobiliteit in Zwijndrecht was opnieuw een voorbeeld van een negatieve en positieve manier om aan politiek te doen. Natuurlijk zullen er opmerkingen zijn. Maar er werd bewust foute informatie verspreid vanuit de oppositie via facebookgroepen en pamfletten. Inwoners werden tegen elkaar opgezet en de doelstelling werd, voor even, ondergeschikt aan de verzuring.

Maar ook hier rechtte de gemeente haar rug, organiseerde ze avonden waarop mensen konden komen luisteren. Waar er vragen gesteld konden worden. Er werd geluisterd naar de grieven en veranderingen volgden. Opnieuw iets waar velen een puntje aan kunnen zuigen.

De ingrepen die sinds het actualiseren van het mobiliteitsplan zijn ingevoerd werden steeds in bewonersvergaderingen besproken en waar nodig werden proefopstellingen aangepast.

7.    Toekomst

Wat facebookgroepen ook mogen beweren, er is enorm veel geïnvesteerd in Burcht en Zwijndrecht de voorbije jaren. Heraanleggen van wegen, extra fietspaden, extra fietsstallingen tot een gloednieuwe sporthal. Een sporthal waar veel gemeenten jaloers op zullen zijn trouwens.

We werden met slechts 8 anderen in gans Vlaanderen genomineerd voor de publieksprijs van beste fietsgemeente. Iets wat enkel nog zal verbeteren nu we weldra op de fietsaustrade zullen worden aangesloten.

Oh ja, de waterbus komt ook naar onze gemeente.

Andere realisaties voor de inwoners van Burcht en Zwijndrecht waren een nieuw woonzorgcentrum ’t Craeyenhof in Burcht, de dierenbegraafplaats in Burcht, start van de bouw van de nieuwe Kozze, Wolfsbergpark in Burcht, …

Hier werd gewerkt. Dat is wel het minste dat je kan zeggen.

En natuurlijk liggen er serieuze uitdagingen in het verschiet.

De Oosterweel zal het ons als samenleving moeilijk maken. We zullen afgezonderd worden, onze middenstand zal nog meer aangewezen zijn op haar inwoners. De deelnemers aan het dagelijkse verkeersinfarct zullen hun problemen proberen ontvluchten.

Voor de jongeren werden ook stappen gezet om het uitgaansleven te verbeteren. De ontspanning in het algemeen. Maar volgende stappen zijn ook daar nodig.

Een gemeente leeft, en de belangrijkste conclusie is dat een gemeente enkel gebaat is bij een bestuur dat oplossingen zoekt voor de uitdagingen die ze gepresenteerd krijgt. Met een positieve ingesteldheid. Werken voor de inwoners, alle dagen opnieuw.

Voor mij is het duidelijk: “Hier hoeft niets te veranderen. Deze coalitie is goed bezig. Ik hoop dan ook dat ze mogen verder werken. Net zoals ik hoop dat sommige andere partijen ondertussen leren dat je zelfs vanuit de oppositie iets kan betekenen voor je burgers. In plaats van opzettelijk problemen te creëren.”

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. André Van de Vyver

  Geweldige tekst Sven. Ik hoop dat die zo breed mogelijk kan verspreid worden. Een zeer correcte beschouwing.

 2. Aanvulling: het leven werd niet duurder sinds 2008, maar sinds 2014 in Zwijndrecht. Want toen werd de personenbelasting meer dan verdubbelt. Van 1% naar 2,5%.

  Het is zeker correct dat Groen en CD&V het niet slecht hebben gedaan, maar ik ben er van overtuigd dat het nog beter kan.

  P.S. Het is inderdaad correct dat het niet in het programma staat van Open Vld wat hun visie is over de personenbelasting. Dit omdat het voor ons van zelfsprekend is dat de personenbelasting zo laag mogelijk blijft. Het was namelijk mede dankzij een Open VLD schepen voor Financiën, Hugo Lootens, dat de personenbelasting ooit 1% is geworden.

  • Alles kan altijd beter, maar het omgekeerde kan ook, dat het slechter gaat. Gemeenteraadsverkiezingen moeten het federale overstijgen. Ik vind dat jullie een positieve lijst hebben bij openVLD, en zelfs al ben ik links, van mij zouden jullie gerust mee deel mogen uitmaken van het volgende betsuur.

   Wat 2008 betreft, natuurlijk werd het leven algemeen duurder voor iedereen na de bankencrisis. Geen ontkennen aan.

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.