#verk2018 : PvdA programma Antwerpen

Mobiliteit

PvdA schuift zes grote pijlers naar voor in haar verkiezingsprogramma

 1. Een performant openbaar vervoer als ruggengraat,
 2. Een stad met veel ruimte voor fietsers en voetgangers
 3. Beter woon-werkverkeer – de invalswegen van en naar de stad
 4. Gezonde mobiliteit begint bij een slimme ruimtelijke ordening
 5. We scheiden lokaal en doorgaand verkeer
 6. Het vrachtverkeer van de weg

Het programma heeft het voordeel van de duidelijkheid. Zo staan er onder elke pijler effectieve voorstellen. Enkele voorstellen zijn:

 • Extra investeringen bij De Lijn: in voertuigen, infrastructuur en personeel.
 • Het openbaar vervoer in Antwerpen kosteloos maken zodat veel meer mensen overstappen van de auto naar de tram en de bus.
 • Het verhogen van het aanbod op de lijnen. Ideaal rijdt er in de spitsuren elke vijf minuten een tram of bus. In de daluren wordt dat elke tien minuten en ‘s nachts om het half uur.
 • Zorgen voor maximaal gebruik bestaande premetrotunnels, onder andere door de haltes Drink en Carnot te openen.
 • Aanleggen enkele nieuwe premetrolijnen aan als snelle hoofdassen door de stad. Dan kan je zonder auto in enkele minuten naar de andere kant van de stad trammen.
 • In elke buurt voorzien we toegankelijke overdekte fietsparkings.
 • Wie met de auto naar de stad komt, moet die gratis kunnen achterlaten in randparkings met een snelle en frequente verbinding van het openbaar vervoer naar het stadscentrum.
 • Ze willen het Velo-fietsdeelsysteem uitbreiden met bakfietsen.
 • Ze willen het aantal kasseistroken verminderen, zeker op belangrijke fietsassen, en we leggen geen nieuwe straten met kasseien aan.
 • Ze willen werk maken van een tolrvije Liefkenshoektunnel stellen de A102 aan te zullen leggen om het doorgaand vrachtverkeer van de Antwerpse Ring te halen.
 • Ze blijven achter de plannen van Ringland staan: scheiding van het lokaal en het doorgaand verkeer in de bestaande bedding van de Ring en een volledige overkapping.
 • Ze willen een tweede spoorontsluiting realiseren van de haven. Vrachtvervoer over spoor moet opgetrokken worden van 8 procent nu naar minstens 40 procent, zoals dat in de Duitse havens het geval is.
 • Ze willen in elke buurt centrale afhaalpunten voorzien voor pakjesdiensten. Zo rijden de straten niet vol met bestelwagens van de verschillende bezorgers.

Wonen

Hier schuift men vier pijlers naar voor.

 1. Een huurprijzenraster en woonkeuringslabel op de huurmarkt
 2. Nultolerantie voor leegstand
 3. Een ambitieus beleid voor moderne sociale huisvesting
 4. Een actieve stedelijke vastgoedpolitiek

En ook hier weer voorstellen zoals:

 • Het opleggen van een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook elk verhuurd pand controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles gevoelig op te drijven.
 • De stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met vermelding van de huurprijs.
 • Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en effectief geïnd.
 • Met permanente controles willen ze commerciële leegstand en woningleegstand bestrijden.
 • Met de sociale huisvestingsmaatschappijen willen ze er voor zorgen dat elk district minimaal 9 procent sociale huurwoningen heeft. Daarom willen ze jaarlijks duizend à tweeduizend sociale huurwoningen bouwen.
 • Ze willen de verdere verkoop van stadsgronden en stadsgebouwen verbieden.
 • Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven publieke gronden in publiek bezit.
 • Ze willen een Antwerpse Wooncoöperatie oprichten die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van woningen.

Veiligheid

Veiligheid krijgt 7 pijlers in het partijprogramma.

 1. Laagdrempelige wijkkantoren en meer wijkagenten
 2. De misdaad effectief bestraffen
 3. Beter voorkomen dan genezen
 4. Het slachtoffer staat centraal
 5. Investeren in sociale rechtvaardigheid en zekerheid
 6. Terreurrekrutering aanpakken
 7. Respect voor de democratische en sociale rechten

Ook hier lees ik wel wat voorstellen zoals:

 • Het herwaarderen van de rol van de wijkagent.
 • Nultolerantie voor georganiseerde misdaad.
 • Het effectief bestraffen van fysiek geweld en fysieke criminaliteit.
 • Bij kleine buurtcriminaliteit wil men vooral gaan voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze hebben aangericht bij slachtoffers.
 • Men wil zich concentreren op de rekruteringslijnen en communicatielijnen van de ronselaars voor het jihadi-terrorisme.
 • Men wil families en scholen betrekken in de strijd tegen terroristisch jihadisme.
 • Ze verkiezen wijkgerichte politie, dicht bij de mensen, boven het peperdure camerasysteem en de centraal gestuurde controlekamerpolitie met centrale interventie-eenheden.

26 hoofdstukken en tal van voorstellen

Ik pik er nog twee uit zijnde ‘stad zonder graaiers’ en ‘stadsontwikkeling’ waarvan ik enkel het voorwoord meegeef. Wil meer wil weten zal zelf moeten lezen.

Stad zonder graaiers

De stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. Die middelen zijn kostbaar, er moet goed mee omgesprongen worden. Zelfbedieners, zakkenvullers en speculanten horen niet thuis in stedelijke besturen. We maken het stadsbestuur weer transparant en helder, we richten een Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur op. We communiceren alle beslissingen volgens het offentlighetsprincip of openbaarheidsprincipe en we maken het inkomen en vermogen van alle stedelijke bestuurders bekend. Daar is niets geheims aan. We roepen onverantwoorde toplonen van stedelijke bedrijven een halt toe. We vervangen de ingewikkelde intercommunale structuren door nieuwe stadsregionale nutsbedrijven, op maat van de stad en de mensen: burgerbedrijven 3.0. We stoppen belangenvermenging en sluiten de draaideur tussen openbare en private mandaten door een verplichte afkoelingsperiode. Kortom: we vervangen de graaipolitiek door een politiek die vertrekt vanuit een engagement voor de samenleving en voor de publieke zaak in de stad.

Stadsontwikkeling

Wonen in de stad is duurzaam. Stadsbewoners hebben een kleinere ecologische voetafdruk, maken minder gebruik van de auto, gebruiken meer de fiets en het openbaar vervoer in hun dagelijkse verplaatsingen. Wonen er globaal meer mensen in de steden, dan zorgt dat voor minder versnippering, dan blijft er meer open ruimte en vermindert de verkeersstroom. Maar wie maakt de stad? Stadsbeleid en ruimtelijke planning gaan over het maken van keuzes. Met wie komt de stadsontwikkeling tot stand, of zonder wie? Ten gunste van wie, of ten nadele van wie? Wie beslist, wie niet?

 1. Stad zonder armoede
 2. Woonstad
 3. Klimaatneutrale stad
 4. Mobiele stad
 5. Diverse stad
 6. Veilige stad
 7. Stad zonder graaiers
 8. Groene en leefbare stad
 9. Gezonde stad
 10. Werkende stad
 11. Stadsontwikkeling
 12. Democratische stad
 13. Stadsdistricten
 14. Financieel gezonde stad
 15. Slimme stad
 16. Onderwijzende stad
 17. Culturele stad
 18. Sportieve stad
 19. Stad met een hart voor sociaal werk
 20. Solidaire stad
 21. Jonge stad
 22. Vrouwvriendelijke stad
 23. Senioren in de sinjorenstad
 24. Kindvriendelijke stad
 25. Regenboogstad
 26. Toegankelijke stad

Het volledige programma van PvdA kan je hier terugvinden:

https://antwerpen.pvda.be/stadsprogramma

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.