Zelzate: inhoud boven fictie!

Enkele weetjes

OpenVLD

OpenVLD wou in 2000 al samenwerken met PvdA, getuige de documenten hieronder.

De huidige burgemeester

De huidige burgemeester was niet vies van wat zelfbediening, zo hield hij er voor zichzelf een dienstwagen op na. Bovendien was (is) de huidige burgemeester ook niet vies van wat zelfverrijking, getuige het screenshot hieronder.

PvdA is niet extreem, ze is uiterst links

De PvdA heeft nogal veel af te rekenen met vooroordelen. Net zoals ze regelmatig inzet is van bangmakerij. Allemaal een beetje te doorzichtig wat mij betreft, die manieren van schrik aanjagen, maar de politieke geschiedenis leert wel dat zulke tactieken werken.

Zo is er bijvoorbeeld steeds weer die roep over het communisme. Of wij met zijn allen een communistische staat willen worden? Velen roepen dan direct in koor: “Nee! Niets van. Ben je gek?!”, en de parade van honger en dorst slentert rustig verder.

Nochtans moet je niet echt nadenken om te beseffen dat dit regelrechte lulkoek is. Alsof Pvda ooit op federaal, provinciaal én gewestelijk niveau 50+1 procent zou halen. Wat eigenlijk 66% moet zijn, want sommige wetswijzigingen etc vragen daarom. Anders gezegd, een stem voor PvdA is nooit een stem richting het communisme.

“Stem niet op extreem links, want extremen zijn nooit goed.”, is een ander veelal gebruikte indoctrinatie. PvdA is immers niet extreem, ze is uiterst links. Opnieuw moet je daar niet al teveel over nadenken om dat te beseffen. Enkele voorbeelden maken veel duidelijk:

Rechts wil een maximaal pensioen van 1100€, PvdA wil een minimum pensioen van 1500€ voor iedereen.

Rechts wil een zo flexibel mogelijk ontslagrecht, PvdA wil dat ontslag zo moeilijk mogelijk worgt gemaakt.

Rechts wil dat bedrijven zo weinig mogelijk belastingen betalen, PvdA wil dat iedereen zijn deel gaat betalen. Al is ze bereid bedrijven te helpen daar waar nodig.

Rechts wil dat bedrijven zoveel mogelijk lastenverlagingen krijgen, PvdA wil bijvoorbeeld dat bedrijven die dat misbruiken om winsten te vergroten dat niet krijgen. Net zoals ze wil dat bedrijven die dat gebruiken om ontslagen te organiseren dat ook niet krijgen.

Extreem zou zijn dat PvdA een totale herverdeling zou vragen van de pensioenen, waarbij iedereen evenveel krijgt met bedragen van enkele duizenden euro’s. Extreem zou zijn dat ze zou eisen dat er nooit nog iemand mag ontslagen worden. Extreem zou zijn om bedrijven in nood nooit te willen helpen, en te zeggen dat geen enkel bedrijf lastenverlagingen zou mogen kunnen krijgen.

Niet dus, PvdA is uiterst links, of zoals ze zichzelf graag noemen: consequent links.

Tot zover de theorie, want dan is er de praktijk.

Verkozenen van PvdA houden ongeveer €1600 voor zichzelf, de rest gaat naar de partijkas. Ze doen wat ze zeggen, dat politici kunnen werken voor een normaal loon dat elke burger zou moeten kunnen hebben.

Ze houden bevragingen onder burgers. Zijn alle dagen actief in het straatbeeld, en niet enkel in aanloop naar de volgende verkiezingen. En ze zoeken naar oplossingen.

Dat brengt ons ineens bij de laatste tactiek van bangmakerij: “Hoe gaan jullie dat betalen?”

Een partijprogramma, eender wiens partijprogramma trouwens, is een afspiegeling van een ideologische wereld. Een wereld waarin je het alleen voor het zeggen zou hebben, je zelf volledig mag beschikken over inkomsten en uitgaven. Zoals ik hierboven al schreef, dat gaat nooit gebeuren. De waarheid, de realiteit, is simpel: Bij genoeg stemmen maakt PvdA kans om gevraagd te worden om mee te besturen. Dan zal blijken of er genoeg partijstandpunten gerealiseerd kunnen worden om effectief mee te gaan besturen. Dat betekent compromissen sluiten en samen, met andere coalitiepartners, op zoek gaan naar de betaalbaarheid. Want in alle eerlijkheid, dat is nooit de verantwoordelijkheid van slechts één partij.

Het bestuursakkoord in Zelzate

Voor de mensen die de voorkeur geven aan inhoud, hier vinden jullie wat de nieuwe coalitie in Zelzate wil realiseren:

https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/18/11/10/Bestuursakkoord.pdf

https://pvda.be/sites/default/files/images/2018/11/10/zelzate_bestuursakkoord.pdf

Wat springt er zoal uit?

Drie punten:

 1. Ze doen het voortaan met twee schepenen minder. Daarmee besparen ze 100.000 euro, geld dat ze zullen investeren in de strijd tegen armoede.
 2. Er komt een “eerlijke tax-shift” waarbij “de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen”. Concreet wil het nieuwe gemeentebestuur de belastingen verlagen voor gezinnen en zelfstandigen, terwijl de grootste bedrijven een grotere bijdrage moeten betalen.
 3. Een nieuwe, modernere vorm van Democratie. Ze willen wijkraden oprichten, leggen het bestuursakkoord voor aan de Zelzatenaar en na drie jaar wordt het schepencollege door de bevolking geëvalueerd. Er komt ook een grote jongerenbevraging, alsook een mobiliteitsraad.

In verband met die “eerlijke tax-shift” herinner ik jullie graag aan wat de burger eigenlijk wil, en waar men dus in Zelzate op een bepaalde manier aan zal beginnen werken. Ik woon trouwens in Zwijndrecht waar mijn gemeentebestuur dat ook al jaren doet en bedrijven gaan hier niet lopen. Integendeel, ze investeren.

Andere interessante weetjes

Jaarlijks wil men 250.000 euro investeren voor herstel van wegen, in de eerste plaats de voetpaden en fietspaden en –stroken.

Men gaat voor busvervoer op afspraak voor minder mobiele bewoners, waarvan kosteloos gebruik kan gemaakt worden.

Men gaat voor een veiligheidsbeleid dat geweldmisdrijven en georganiseerde criminaliteit effectief bestraft, en tegelijk inzet op een beter preventiebeleid. Een beleid in samenwerking met de jeugdconsulent, opbouwwerker, school en politie. Dat betekent ook dat de wijkagent een nog grotere rol zal vervullen in de wijk en als eerste aanspreekpunt moet dienen om mogelijke problemen te signaleren en aan te pakken.

Dit wil men onder andere bereiken door inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van preventie en veiligheid in de wijk te bepalen. De wijkraden, met wijkraadambassadeurs, spelen hierin een cruciale rol.

Door extra mensen aan te trekken wil men de strijd tegen zwerfvuil opvoeren. Net zoals men zal inzetten op preventieve initiatieven vanaf de kleuterklas. Sensibilisering dus.

Ze zullen de inwoners helpen en aanmoedigen om in te schrijven op coöperatieve vennootschappen voor hernieuwbare energie.

Ook de jeugd krijgt een prominente plaats in het akkoord.

Zelzate bruist en moet blijven bruisen. De jongeren van Zelzate moeten elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen blijven ontplooien in de vele sport-, jeugd- of cultuurverenigingen die de gemeente rijk is. Om dat mogelijk te maken zal de jeugd zelf via een grote bevraging haar prioriteiten vastleggen en zal het bestuur hier een ondersteunende rol in spelen. Ontmoetingsruimte, fuiven en plekken om rond te hangen terug opwaarderen, het moet allemaal deel uitmaken van een beleid dat 100% voor jongeren opkomt en naar jongeren luistert.

Breuk met de doorgedreven privatisering

Waarom zijn sterke openbare diensten zo belangrijk? Omdat openbaar betekent: voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol. Ze behouden de dienstverlening en waar mogelijk dringen ze eerdere privatiseringen terug. Openbaar betekent niet dat er geen verbetering mogelijk is, maar ze houden dit liefst zelf in handen. Ze zullen de diensten versterken en werken aan objectieve regels en criteria. Inzet en kwaliteit worden gemeten en beoordeeld.

De lokale economie versterken

Lokale zelfstandige ondernemers leveren belangrijke diensten aan onze bevolking. Anderzijds varen zij er wel bij als de koopkracht van de bevolking verhoogt onder andere door lagere lasten en goede openbare diensten. Lokale mobiliteit heeft een grote invloed op de bereikbaarheid van onze handelszaken.

 • Met de opbrengst van de taks-shift verlagen ze de bijdrage van lokale KMO’s en handelaars.
 • Ze willen de bereikbaarheid van handelszaken in het centrum verbeteren , ook tijdens werken.
 • Samen met lokale handelaars zullen ze een campagne uitwerken rond het kopen van lokale producten en goederen.

Conclusie

OpenVLD, Nva en CD&V reageren verbolgen over Zelzate wat op zich niet verwonderlijk is als je het akkoord eens rustig door leest. Het breekt immers compleet met de visie die burgers degradeert tot tweede en derderangsburgers. Het zet burgers immers op de eerste plaats.

De traditiepartijen hebben schrik dat ook zij inspraak van de burgers zullen moeten beginnen organiseren. Net zoals ze schrik hebben dat de burgers in heel Vlaanderen zullen zien dat het inderdaad met minder schepenen kan. En dat je wel degelijk de armoede kan bestrijden in plaats van de armen te bestrijden.

De zelfbediening zal ook een heuse knauw krijgen. Nadat Hedebouw en Van Hees op federaal niveau al jaren bewijzen dat er politici bestaan die voor een normaal loon willen werken, net zoals lokaal verkozenen in bijvoorbeeld Antwerpen, zal ook nu Zelzate dat bewijzen.

Dit nieuw bestuur heeft alvast de dienstwagen van de burgemeester afgeschaft. Een heel belangrijk symbool, want die dienstwagen staat immers voor alles waar wij als gewone burgers al jaren kwaad voor zijn op ‘onze’ politici.

NEEN, OpenVLD, Nva en CD&V hebben geen walging van PvdA. Ze hebben dat wel voor het idee van dit akkoord en wat het zou kunnen betekenen in de hoofden van de mensen.

JA, echte verandering zit er aan te komen. En is dat niet net waar velen op zitten te wachten?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tagged:

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.