N-VA lanceert zijn economisch plan

Bron: uitlekot.org

Op vrijdag 11 april heeft de N-VA zijn economische plannen toegelicht. Die lijken nogal op watThatcher en Ronald Reagan destijds voorstelden: minder belastingen, minder sociale uitkeringen, minder loon en minder overheidsuitgaven. Alles minder dus. We bekijken de maatregelen aan de hand van twee recent verschenen boeken: ‘Het Vlaanderen van De Wever’ van Koen Hostyn en Sven Naessens’ boek ‘Waarom twijfelen aan.

Aan de opvattingen van de N-VA dient alvast niet getwijfeld, integendeel.  Zij die gehoopt hadden dat de N-VA voor de verkiezingen een vrij gematigd discours zou hanteren, zijn eraan voor de moeite. De partij wil volgend jaar een indexsprong overslaan om tegen 2016 met een gewijzigde en beperkte index te kunnen uitpakken. De wachtuitkeringen en het brugpensioen worden afgeschaft en er komen geen nationale cao’s méér maar  akkoorden per sector. Het leefloon en de werkloosheidsvergoedingen worden opgetrokken maar in de tijd beperkt tot twee jaar. Voor het leefloon zal men gemeenschapsdienst moeten verrichten. De personenbelasting gaat omlaag omdat het tarief van 45 % afgeschaft wordt en men dus terugvalt op 40 % en de vennootschapsbelasting daalt van 34 naar maximum 25 %. De overheidsuitgaven worden bevroren.

Het N-VA voorstel gaat ver. Terwijl anderen vb. zoeken naar middelen om de lange wachtlijsten voor rusthuizen, gehandicaptenzorg, sociale woningen enz. weg te werken denkt de partij er aan de uitgaven te bevriezen.  Uitkeringen worden beperkt: je zal het maar meemaken: je hebt een flink stuk van je leven gewerkt, betaald aan de sociale zekerheid en als je op je vijftigste afgedankt wordt heb je precies twee jaar uitkering. Daarna wenkt je spaarboek…of…het OCMW. De N-VA bouwt de collectieve voorzieningen af en geeft een stukje méér aan de individuele burger. Daar zijn twee zaken op aan te merken: wie door afkomst, ziekte, tegenslag tussen de mazen van het net valt, zal minder aanspraak kunnen maken op de solidariteit met anderen. Wie goed boert krijgt meer, wie dat niet doet krijgt minder. En vervolgens: wat men de mensen geeft wordt langs de andere kant opnieuw afgenomen door verhoogde bijdragen voor openbare dienstverlening.

In het zuiden van Oost-Vlaanderen kunnen we daar over meespreken: in Herzele en Geraardsbergen verlaagden de gemeentebesturen de belastingen met 0,1 % uit ideologische overwegingen. De inwoners betalen dit dubbel en dik terug door verhoogde tarieven voor zowat alles: kinderopvang, gebruik van lokalen, rusthuistarieven, maaltijdtarieven in het OCMW enz…

Koen Hostyn had het allemaal al voorspeld in zijn boek ‘Het Vlaanderen van De Wever’. Hostyn heeft er het N-VA programma in geanalyseerd. Hij beschrijft hoe het N-VA-programma Vlaanderen op Duitse leest wil schoeien: de macht van de vakbonden breken (door vb. nationaal loonoverleg onmogelijk te maken), de loonlasten doen dalen, de sociale zekerheid aanvallen.

Hostyn gaat na of de Vlaamse regering, waar de N-VA deel van uit maakt het dan zoveel beter doet en bekijkt de problemen van het nationalisme bij de ‘mogelijke’ splitsing van het land: wat met Brussel bijvoorbeeld. Hij analyseert de manier waarop de N-VA hetACW aanpakte.

Het fijne aan het boek is dat Hostyn heel wat zaken ging opzoeken: hoe hoog liggen onze loonkosten eigenlijk?  Kloppen de N-VA-cijfers? Werkt dat Duitse model? Hoeveel mensen leven er daar dan in armoede?

Hostyn gaat ook in de praktijk na hoe het stadsbeleid in Antwerpen werkt, welke uitspraken N-VA voormannen/vrouwen er doen en hoe men er met democratie omgaat. Een sterk stuk, dat Hostyn evenwel kunnen uitbreiden had naar andere steden waar de N-VA in de macht deelt. Antwerpen verbleekt soms bij de maatregelen die men in Aalst neemt .  Zelf hou ik goede herinneringen over aan de dossierreeks bij EPO. Ik hoop dan ook dat EPO, na zijn drang om voor de verkiezingen de eigen PVDA-mensen aan het woord te laten, opnieuw de samenwerking met anderen gaat opzoeken.  Samenwerking helpt ons vooruit en maakt het afgeleverde boek completer.

Sven Naessens is een bekend vakbondsafgevaardigde uit het Antwerpse en hij gaf ‘Waarom twijfelen aan’ uit in eigen beheer. Sven bekijkt tot wat bezuinigingen ons gebracht hebben en analyseert op zijn eigen scherpzinnige en taalkundig geestige wijze de sociale realiteit van het moment.

Daarin heeft hij het uiteraard ook over de N-VA (die hij Nieuwe VOKA Alliantie noemt) , als numeriek belangrijkste radicale liberale partij in Vlaanderen. Ook dit boek barst van de argumenten die handig kunnen zijn om het debat aan te gaan met andere kiezers. Naessens vertelt hoe men de mensen voortdurend wijs maakt dat er geen geld meer is, maar hoe ondertussen BNP, Paribas 574 miljard dollar voor haar klanten verstopt in belastingparadijzen. De 50 grootste bedrijven hebben 6000 belasting ontduikende filialen. AB-Inbev betaalt geen euro belastingen. Hij schrijft hoe dat verhaal al dertig jaar bezig is. Hoe inderdaad de N-VA de mosterd zocht bij Thatcher en Reagan (Bart De Wever liet zich ooit ontvallen hoe hij Maggie bewonderde.) Hoe erg de toestand wel was onder die neoliberale regimes. Groot-Brittannië werd onder haar beleid kampioen in de ongelijkheid en scoort op de VN-index ter zake slechter dan Ethiopië. Na Thatcher leeft in Groot-Brittannië één mens op vijf onder de armoedegrens. Tevoren was dat één op twintig.

Naessens ontwikkelt ook een interessante redenering op vlak van werkloosheid: werkloosheid is geen toevalligheid, mensen zijn niet werkloos uit luiheid. Een ex-medewerker van Thatcher gaf toe dat werkloosheid bewust gecreëerd wordt: om de lonen te breken en er op die manier voor te zorgen dat er nog méér geld naar de kleine groep van ondernemers gaat, moet er een arbeidsreserve (een massa mensen die geen werk heeft) in stand gehouden worden. Ook hier geldt de wet van vraag en aanbod: veel werkloosheid, dat is veel aanbod van arbeidskrachten aan een zeer lage prijs. Op die manier kunnen de superwinsten en de bonussen nog wat groeien en kan men nieuwe openbare sectoren overleveren aan de winsthonger van de vrije markt. Delen van de sociale zekerheid en de belastingen van de werknemers worden ondertussen aangesproken om deze operaties financieel te dekken en te sponsoren.

Beide boeken hebben een geschikt formaat om ze in je vestzak te stoppen en af en toe boven te halen tijdens de discussies: heel wat mensen zijn immers veel vergeten of krijgen de dingen niet te horen of te lezen zoals ze zijn.

Filip De Bodt

Koen Hostyn: ‘Het Vlaanderen van De Wever’. Uitgeverij EPO 287 pagina’s. 19,90 € en Sven Naessens: ‘Waarom twijfelen aan’. Eigen beheer. Druk EPO. 210 pagina’s 15 €

Beide boeken kan je bestellen via vzw ’t Uilekot (uilekot@skynet.be). Leden krijgen 10 % korting

Gepubliceerd door:

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave A Comment?

U bent geen robot, toch? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.